ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 14

โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรม

โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรม


คนไทยเชื่อสายเวียดนาม,จากแผ่นดินแม่สู่แผ่นดินไทย “ The Motherland ”

เอกสารPDF01
เอกสารPDF 02

เอกสารรวม.เอกสารรวมเอกสารรวมที่มา
https://www.facebook.com/watch/?v=2184125088559894

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******

วันพุธ, กันยายน 19

เสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.ไฟล์ mp3

เสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน.ไฟล์ mp3 

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******