ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25

หนังสือเรียนและคู่มือครู(เฉลย) สสวท คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6

หนังสือเรียนและคู่มือครู(เฉลย) สสวท คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 


3.หนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์
4.คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท คณิตศาสตร์******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******

วันพุธ, พฤศจิกายน 23

หนังสือเรียนสสวท วิทยาศาสตร์+.คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท วิทยาศาสตร์

หนังสือเรียนและคู่มือครู(เฉลย) สสวท วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 1.หนังสือเรียนสสวท วิทยาศาสตร์

2.คู่มือครูประกอบหนังสือเรียนสสวท วิทยาศาสตร์

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******


วันอังคาร, พฤศจิกายน 22

แนวข้อสอบพร้อม เตรียมสอบผอโรงเรียน

เตรียมสอบผอโรงเรียน


1 คู่มือ1
2 คู่มือ 2
3 อังกฤษ
4 รวมแนวข้อสอบผอ. ปริ้นแล้ว ส่วน2-5
5 เก็งข้อสอบ
6 เจาะข้อสอบ-1
7 เจาะข้อสอบ-2
8 เก็งข้อสอบ
9 กรุข้อสอบ
10 ความรอบรู้
11 การบริหารและจัดการศึกษา
12 แนวข้อสอบวิชาการ
13  รวมกฎหมาย
14 รวมกฎหมาย
15 กฎหมายสำหรับ ผอ.
16 กฎหมายครูและ ผอ.
ข้อสอบชุดที่ 1
ข้อสอบชุดที่ 2
ข้อสอบชุดที่ 3
ข้อสอบชุดที่ 4
ข้อสอบชุดที่ 5
ข้อสอบนโยบาย คสช. 30 ข้อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ
สรุปความรู้กศจแจกฟรี
สรุปย่อวิชาการศึกษา

******จัดทำเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาเพื่อหาข้อมูลทำรายงานและศึกษาหาความรู้พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง******