ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2

เตรียมสอบภาษาไทย(ข้าราชการ)

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย

ตอนที่ 1 คำศัพท์และหลักภาษาไทย

-การสะกดคำ


 • การใช้รูปวรรณยุกต์
 • การเขียนคำที่ออกเสียงอะ
 • การใช้ อัม, อัม, อำม
 • การใช้ "ทร" กับ "ซ"
 • หลักการใช้ไม้ทัณฑฆาต (อ์)
 • หลักการใช้ไม้ไต่คู้ (อ็)
 • หลักการใช้ "ณ" กับ "น"
 • หลักการใช้ "ศ" "ส" และ "ษ"
 • หลักการใช้ "บัน" และ "บรร"
 • หลักการใช้ "รร" และ "ร"
 • หลัการใช้"ใ" (ไม้ม้วน) และ "ไ" (ไม้มลาย")
 • หลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ

-การอ่านคำ


 • หลักการอ่านคำทั่วไป
 • การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • สาเหตุของการอ่านหนังสือผิดดตั้นเนื่องมาจาก
 • ประมวลค่ำต่าองๆทีมีปัญหาในการอ่าน
 • ตัวอย่างและข้อสอบการอ่านคำ

-ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ


 • ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
 • คำมูลกับคำประสม
 • คำสมาส
 • คำสนธิ
 • การแผลงคำ
 • คำที่มาจากภาษาอื่น
 • การจำแนกคำในภาษาไทย
 • คำภาษาอื่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่องความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ


 • การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • การใช้คำให้ตรงกับกฏเกณฑ์และความนิยม
 • การใช้สำนวนพูดและสำนวนคำ
 • คำพังเพย
 • คำสแลง คำวิบัติ หรือภาษาวิบัติ
 • คำราชาาศัพท์
 • ตัวอย่าางข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

ตอนที่2 การเขียน

-การเขียนและการเรียงข้อความ


 • เขียนหนังสือผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ
 • เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
 • เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
 • เขียนผิดเพราะเคยชินหหรือเคยเห็นมาผิดๆ
 • เขียนผิดเพราะภาษาไทยมีคำพ้องมาก
 • เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทยและอักขรวิธี
 • การเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

-หลักการเขียน


 • การใช้สระ
 • การใช้พยัญชนะ
 • เครื่องหมายกำกับพยัญชนะ
 • การใช้อักษร
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบการเรียงข้อความ

-การแต่งประโยค


 • ภาคประธาน
 • ภาคแสดง
 • รูปประโยค
 • ชนิดของประโยค
 • การวินิจฉัยการสัมพันธ์
 • การสัมพันธ์ประโยค
 • ตัวอย่างข้อสอบ

-การย่อความ


 • การย่อความคืออะไร
 • จุดประสงค์ของการย่อความ
 • หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง
 • การจับใจความสำคัญ
 • การจับใจความประกอบ
 • หลักการย่อความ
 • ตัวอย่างและข้อสอบของการย่อความ

ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา

-การอ่านให้เข้าใจ


 • หลักการอ่านเข้าใจ
 • การอ่านจับใจความสำคัญและตั้งชื่อเรื่อง
 • การทำหัวข้อสำคัญ
 • การจำแนกหัวข้อสังเขป

-หลักการอ่าน


วิธีอ่านคำต่างๆ

 • การอ่านคำพ้องเสียง
 • การอ่านคำสมาส
 • การอ่านคำประพันธ์
 • การอ่านคำ ท ควบ ร (ทร)
 • การอ่านคำแผลง
 • การอ่านตัว ฑ
 • การอ่านคำหลายพยางค์
 • การอ่านคำบาลี และสันสฤตที่ออกเสียง อะ

วิธีการอ่านเครื่องหมายต่างๆ

วิธีอ่านเครื่องหมายเกี่ยวกับตัวหนังสือ
 • บุพสัญญา(")
 • ไปยาลน้อย (ฯ)
 • ไปยาลใหญ่(ฯลฯ)
 • ไม้ยมก (ๆ)
หลักการใช้เครื่องหมายต่างๆ

ตัวอย่างข้อสอบเตรียมสอบภาษาไทย

ตัวอย่างข้อสอบชุดที่1


ตัวอย่างข้อสอบชุดที่2


ข้อสอบเตรียมสอบภาษาไทยชุดที่ 1


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 2


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 3


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 4


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 5
---- Download on .rar file Click---- • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • กลับหน้าหลัก

  กลับหน้าหลักรวม(site map)

  7 ความคิดเห็น:

  1. ครูพาคมเมษายน 18, 2556

   คุณใจดีจัง หาข้อมูลไว้ใช้ดูเยอะเลย

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากสำหรับประโยชน์ที่มาส่งต่อค่ะ

   ตอบลบ
  4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ตอบลบ
  5. ขอบคุณมากๆ นะครับ
   มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

   ตอบลบ