ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2

เตรียมสอบภาษาไทย(ข้าราชการ)

คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย

ตอนที่ 1 คำศัพท์และหลักภาษาไทย

-การสะกดคำ


 • การใช้รูปวรรณยุกต์
 • การเขียนคำที่ออกเสียงอะ
 • การใช้ อัม, อัม, อำม
 • การใช้ "ทร" กับ "ซ"
 • หลักการใช้ไม้ทัณฑฆาต (อ์)
 • หลักการใช้ไม้ไต่คู้ (อ็)
 • หลักการใช้ "ณ" กับ "น"
 • หลักการใช้ "ศ" "ส" และ "ษ"
 • หลักการใช้ "บัน" และ "บรร"
 • หลักการใช้ "รร" และ "ร"
 • หลัการใช้"ใ" (ไม้ม้วน) และ "ไ" (ไม้มลาย")
 • หลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบ เรื่อง การสะกดคำ

-การอ่านคำ


 • หลักการอ่านคำทั่วไป
 • การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • สาเหตุของการอ่านหนังสือผิดดตั้นเนื่องมาจาก
 • ประมวลค่ำต่าองๆทีมีปัญหาในการอ่าน
 • ตัวอย่างและข้อสอบการอ่านคำ

-ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ


 • ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
 • คำมูลกับคำประสม
 • คำสมาส
 • คำสนธิ
 • การแผลงคำ
 • คำที่มาจากภาษาอื่น
 • การจำแนกคำในภาษาไทย
 • คำภาษาอื่นที่นำมาใช้ในภาษาไทย
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบเรื่องความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ


 • การใช้คำให้ตรงกับความหมาย
 • การใช้คำให้ตรงกับกฏเกณฑ์และความนิยม
 • การใช้สำนวนพูดและสำนวนคำ
 • คำพังเพย
 • คำสแลง คำวิบัติ หรือภาษาวิบัติ
 • คำราชาาศัพท์
 • ตัวอย่าางข้อสอบการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

ตอนที่2 การเขียน

-การเขียนและการเรียงข้อความ


 • เขียนหนังสือผิดเพราะไม่ทราบความหมายของคำ
 • เขียนผิดเพราะใช้แนวเทียบผิด
 • เขียนผิดเพราะออกเสียงผิด
 • เขียนผิดเพราะเคยชินหหรือเคยเห็นมาผิดๆ
 • เขียนผิดเพราะภาษาไทยมีคำพ้องมาก
 • เขียนผิดเพราะไม่รู้หลักภาษาไทยและอักขรวิธี
 • การเขียนให้ถูกต้องตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

-หลักการเขียน


 • การใช้สระ
 • การใช้พยัญชนะ
 • เครื่องหมายกำกับพยัญชนะ
 • การใช้อักษร
 • ตัวอย่างและลักษณะข้อสอบการเรียงข้อความ

-การแต่งประโยค


 • ภาคประธาน
 • ภาคแสดง
 • รูปประโยค
 • ชนิดของประโยค
 • การวินิจฉัยการสัมพันธ์
 • การสัมพันธ์ประโยค
 • ตัวอย่างข้อสอบ

-การย่อความ


 • การย่อความคืออะไร
 • จุดประสงค์ของการย่อความ
 • หลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรื่อง
 • การจับใจความสำคัญ
 • การจับใจความประกอบ
 • หลักการย่อความ
 • ตัวอย่างและข้อสอบของการย่อความ

ตอนที่ 3 ความเข้าใจภาษา

-การอ่านให้เข้าใจ


 • หลักการอ่านเข้าใจ
 • การอ่านจับใจความสำคัญและตั้งชื่อเรื่อง
 • การทำหัวข้อสำคัญ
 • การจำแนกหัวข้อสังเขป

-หลักการอ่าน


วิธีอ่านคำต่างๆ

 • การอ่านคำพ้องเสียง
 • การอ่านคำสมาส
 • การอ่านคำประพันธ์
 • การอ่านคำ ท ควบ ร (ทร)
 • การอ่านคำแผลง
 • การอ่านตัว ฑ
 • การอ่านคำหลายพยางค์
 • การอ่านคำบาลี และสันสฤตที่ออกเสียง อะ

วิธีการอ่านเครื่องหมายต่างๆ

วิธีอ่านเครื่องหมายเกี่ยวกับตัวหนังสือ
 • บุพสัญญา(")
 • ไปยาลน้อย (ฯ)
 • ไปยาลใหญ่(ฯลฯ)
 • ไม้ยมก (ๆ)
หลักการใช้เครื่องหมายต่างๆ

ตัวอย่างข้อสอบเตรียมสอบภาษาไทย

ตัวอย่างข้อสอบชุดที่1


ตัวอย่างข้อสอบชุดที่2


ข้อสอบเตรียมสอบภาษาไทยชุดที่ 1


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 2


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 3


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 4


ข้อสอบเตรียมสอภาษาไทยชุดที่ 5
---- Download on .rar file Click---- • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • กลับหน้าหลัก

  กลับหน้าหลักรวม(site map)

  12 ความคิดเห็น:

  1. ครูพาคมเมษายน 18, 2556

   คุณใจดีจัง หาข้อมูลไว้ใช้ดูเยอะเลย

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากสำหรับประโยชน์ที่มาส่งต่อค่ะ

   ตอบลบ
  4. มีประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  5. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ตอบลบ
  6. ขอบคุณมากๆ นะครับ
   มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

   ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 20, 2562

   ขอบคุณมากๆ นะครับ
   มีประโยชน์มากๆ เลยครับ

   ตอบลบ
  8. กราบงามๆเลยครับ ขอบพระคุณครับ

   ตอบลบ
  9. ขอบคุณสำหรับความรู้นะคะ

   ตอบลบ
  10. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 26, 2565

   เป็นประโยชน์มากคับผม

   ตอบลบ