ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 7

พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

พระไตรปิฎกคืออะไร?

ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน แม้เดิมจะมิได้ขึดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อมนุษย์รู้จักใชัตัวหนังสือ ก็ได้มีการเขียน การจารึกคำสอนในศาสนานั้นๆ ไว้ เมื่อโลก เจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆได้ คะมภีร์ศาสนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ็เป็นเล่มขึ้นโดยลำดับ
พระไตรปิฏก หรือที่เรียกในภาษาบลีว่า ติปฏกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระ พุทธศาสนาเช่นเดียวกับกับ ไตรเวท เป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ อัล กุรอาน ของศาสนาอิสลาม
กล่าวโดยรูปศัพท์คำว่า พระไตรปิฎก แปลว่า 3 คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นคำๆ ว่่า พระ+ไตร+ปิฎก คำว่า พระ เป็นคำแสดงความเคารพเหรือยกย่อง คำว่า ไตร แปลว่า 3 คำว่า ปิฎก แปลได้ 2 อย่าง คือแปลว่า คัมภีร์หรือตำราอย่างหนึ่ง แปลว่า กระจาดหรือตะกร้าอีกอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจาดหรือตะกร้า หมายความ ว่าเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้กระจัดกระจาย คล้ายกระจาดหรือตะกร้า อันเป็นภาชนใส่ของฉะนั้น
Human body V17


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะ ครับ***

 • 6 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อเมษายน 26, 2556

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 14, 2560

   ขอบคุณมากครับ

   ตอบลบ
  3. มีประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  4. มีประโยชน์มาก

   ตอบลบ
  5. มีประโยชน์มาก

   ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 06, 2560

   มีประโยชน์มาก อนุโมทนา

   ตอบลบ