ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 7

พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

พระไตรปิฎก ฉบับประชาชน

พระไตรปิฎกคืออะไร?

ศาสนาทุกศาสนา ย่อมมีคัมภีร์หรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอน แม้เดิมจะมิได้ขึดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เมื่อมนุษย์รู้จักใชัตัวหนังสือ ก็ได้มีการเขียน การจารึกคำสอนในศาสนานั้นๆ ไว้ เมื่อโลก เจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆได้ คะมภีร์ศาสนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ็เป็นเล่มขึ้นโดยลำดับ
พระไตรปิฏก หรือที่เรียกในภาษาบลีว่า ติปฏกหรือเตปิฎกนั้น เป็นคัมภีร์หรือตำราทางพระ พุทธศาสนาเช่นเดียวกับกับ ไตรเวท เป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ อัล กุรอาน ของศาสนาอิสลาม
กล่าวโดยรูปศัพท์คำว่า พระไตรปิฎก แปลว่า 3 คัมภีร์ เมื่อแยกเป็นคำๆ ว่่า พระ+ไตร+ปิฎก คำว่า พระ เป็นคำแสดงความเคารพเหรือยกย่อง คำว่า ไตร แปลว่า 3 คำว่า ปิฎก แปลได้ 2 อย่าง คือแปลว่า คัมภีร์หรือตำราอย่างหนึ่ง แปลว่า กระจาดหรือตะกร้าอีกอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจาดหรือตะกร้า หมายความ ว่าเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่ให้กระจัดกระจาย คล้ายกระจาดหรือตะกร้า อันเป็นภาชนใส่ของฉะนั้น
Human body V17


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะ ครับ***

 • 16 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อเมษายน 26, 2556

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 14, 2560

   ขอบคุณมากครับ

   ตอบลบ
  3. มีประโยชน์มากๆ ค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  4. มีประโยชน์มาก

   ตอบลบ
  5. มีประโยชน์มาก

   ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 06, 2560

   มีประโยชน์มาก อนุโมทนา

   ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 15, 2561

   ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  8. ศักดินา บุญเปี่ยมกุมภาพันธ์ 22, 2561

   เป็นพระไตรปิฏกที่ย่อสาระสำคัญ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย ขออนุโมทนาด้วยครับ

   ตอบลบ
  9. เป็นพระไตรปิฏกที่ย่อสาระสำคัญ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย ขออนุโมทนาด้วยครับ มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  10. มีปะโยชณ์ครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  11. ขอบคุณ ดีมากครับ

   ตอบลบ
  12. ดีมากค่ะ ประชาชนได้อ่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดา อาจถึงทางหลุดพ้นได้ตามสติปัญญาค่ะ

   ตอบลบ