ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, มิถุนายน 12

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด

คำศัพท์ที่มีกำรใช้มำกที่สุดในภำษำอังกฤษ 500 อันดับแรก

ในจำนวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีนับแสนคำนั้น มีหลายหมื่นคำที่เป็นศัพท์เฉพาะทาง ศัพท์วิชาการ ศัพท์ที่ใช้ในวรรณกรรม หรือศัพท์อื่นๆ ที่พบไม่ได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน ที่เหลือจึงไม่ได้มีจำนวนมากมายจนทำ ให้เราต้องท้อใจ โดยเฉพาะเมื่อได้มีการรวบรวมและจัดอันดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีการใช้มากที่สุด 1,000 อันดับแรก ก็ยิ่งเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตน เพราะเหมือนเราได้มีไกด์นำ ทางให้สามารถเลือกจดจำเฉพาะคำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเสียก่อนที่จะไปจำคำ ศัพท์สะเปะสะปะแล้วแทบไม่ได้นำมาใช้จริงเลย

Open on PDF Click!!!

กลับหน้าหลัก


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อเมษายน 20, 2556

  เป็นข้อมูลที่ดีมากค่า มีประโยชน์มาก ๆค่า

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อเมษายน 20, 2556

  เป็นข้อมูลที่ดีมากค่า มีประโยชน์มาก ๆค่า

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณมากๆ ค่ะ.. มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณมากๆ มีประโยชน์มากๆ จริงๆ ค่ะ

  ตอบลบ