ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, มิถุนายน 10

เฉลยข้อสอบ cpa การบัญชี

cpaEnglish 

Word

ข้อสอบ CPA พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ม.บช. ปี 2550- 2551 วิชา การบัญชี 1 เรื่อง เงินลุงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และเงินลงทุนในบริษัทร่วม

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

cpaEnglish 

Word

ข้อสอบ CPA พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ม.บช. ปี 2550- 2551 วิชา การบัญชี 1 เรื่อง งบการเงินรวม

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

cpaEnglish 

Word

ข้อสอบ CPA จำลองพร้อมเฉลย ครั้งที่ 3/2553 วิชา การบัญชี 2 (ส่วนอัตนัย) การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบีนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ข้อที่ 1 ตั้นทุนช่วง- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ข้อที่ 2 การรับรู้รายได้ ข้อที่3 ก.)สัญยาเช่าการเงิน ข้อที่3 ข)สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย(ม.รง.5)

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

cpaEnglish 

Word

ข้อสอบ CPA พร้อมเฉลย ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ม.บช. ปี 2550- 2551 วิชา การบัญชี 1 เรื่อง แม่บทการบัญชีและลูกหนี้การค้า

Open on PDF Click!!!

Down Load on Rar Click!!!

กลับหน้าหลัก


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 09, 2560

    ระวังลิขสิทธิ์จะมานะครับ ผมขอเตือนคุณก่อนเพราะผมรู้จักผู้เขียน เค้ากำลังไล่เช็คบิลครับ

    ตอบลบ