ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, มิถุนายน 12

TOEFL Secrets Your Key to TOEFL Success

TOEFL Secrets Your Key to TOEFL Success

TOEFL Secrets Your Key to TOEFL Success)

TABLE OF CONTENTS

SECRET KEY #1 – TIME IS YOUR GREATEST ENEMY ....1

 • SUCCESS STRATEGY #1 2
 • Pace Yourself 2
 • Scanning ........3

SECRET KEY #2 – GUESSING IS NOT GUESSWORK 5

 • MONKEYS TAKE THE TOEFL 5
 • SUCCESS STRATEGY #2 6
 • SPECIFIC GUESSING TECHNIQUES ...8
 • Slang ....8
 • Extreme Statements 8
 • Similar Answer Choices ...8
 • Hedging 9
 • SUMMARY OF GUESSING TECHNIQUES ....9

SECRET KEY #3 – PRACTICE SMARTER, NOT HARDER .......10

 • SUCCESS STRATEGY #3 .......10

SECRET KEY #4 – PREPARE, DON’T PROCRASTINATE 12

 • SUCCESS STRATEGY #4 .......14
 • THE LISTENING SECTION ........15
 • Use the Pictures ...15
 • Use Multiple Inputs .......15
 • Main Ideas ..15
 • Voice Changes .....16
 • Specifics ......16
 • Interpret ......17
 • Find the Hidden Meaning .......17

LONGER CONVERSATION PROBLEM TYPES ....18

 • Academic Conversations ........18
 • Class Discussions 18
 • Academic Talks ....18
 • Lectures .......18

THE STRUCTURE SECTION .....19

 • Parallelism ..19
 • Word Confusion ...19
 • Pronoun usage .....20
 • COMMAS .20
 • Flow ...20
 • Nonessential clauses and phrases ....20
 • Independent clauses ......21
 • Parenthetical expressions .......22
 • Hyphens ......23
 • SEMICOLONS ....23
 • Period replacement .......23
 • Transitions ..23
 • Use Your Ear .......24
 • Contextual Clues ..24
 • Simplicity is Bliss .25

THE READING SECTION ..26

 • SKIMMING ........26
 • PARAGRAPH FOCUS ...28
 • ELIMINATE CHOICES .29
 • CONTEXTUAL CLUES .30
 • FACT/OPINION ..30
 • Opposites ....31
 • Make Predictions .32
 • Answer the Question .....32
 • Benchmark ..32
 • New Information ..33
 • Key Words ...33
 • Valid Information .34

TIME MANAGEMENT .34

 • FINAL WARNINGS ......35
 • Hedge Phrases Revisited 35
 • Word Usage Questions .35
 • Switchback Words 36
 • Avoid “Fact Traps” ......36

THE WRITING SECTION ..37

 • Brainstorm ..37
 • Strength through Diversity ......37
 • Pick a Main Idea ..38
 • Weed the Garden ..38
 • Create a Logical Flow ...38
 • Start Your Engines ........39
 • Don’t Panic .40
 • Check Your Work .41
 • Shortcut Keys .......41

FINAL NOTE .....42

 • SPECIAL REPORT: HOW SCHOOLS VIEW YOUR TOEFL SCORE, AND WHAT THIS MEANS FOR YOU ...43
 • SPECIAL REPORT: WHICH TOEFL STUDY GUIDES AND PRACTICE TESTS ARE WORTH YOUR TIME .......44
 • PRACTICE TESTS ........44
 • STUDY GUIDE ...44
 • APPENDIX A: PAPER BASED TOEFL/COMPUTER BASED TOEFL EQUIVALENCY TABLE45
 • APPENDIX B: COMMON IDIOMS AND EXPRESSIONS ...46
 • SPECIAL REPORT: WHAT YOUR TEST SCORE WILL TELL YOU ABOUT YOUR IQ ..73
 • SPECIAL REPORT: RETAKING THE TEST: WHAT ARE YOUR CHANCES AT IMPROVING YOUR SCORE? .76
 • SPECIAL REPORT: WHAT IS TEST ANXIETY AND HOW TO OVERCOME IT? ....79
 • LACK OF PREPARATION ......79
 • PHYSICAL SIGNALS ...80
 • NERVOUSNESS ..81
 • STUDY STEPS ....84

HELPFUL TECHNIQUES .......86

 • SPECIAL REPORT: HOW TO OVERCOME YOUR FEAR OF MATHERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • MATH MYTHS ...ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • HELPFUL STRATEGIES ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • PAPPAS METHOD ........ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 • SPECIAL REPORT: ADDITIONAL BONUS MATERIAL ..94

Open on PDF Click!!!

กลับหน้าหลัก


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อมกราคม 26, 2556

  ขอบคุณอย่างสุดซ้ึงค้า

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อมกราคม 26, 2556

  ขอบคุณมากนะคะ ที่แบ่งปันกัน *กราบงามๆ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อมกราคม 26, 2556

  เป็นประโยชมากค่ะ หวังว่าคนไทยจะเก่งอังกฤษ มากขึ้น คุณเปนคนดีมากค่ะขอบคุณน้าคะ ที่ให้โอกาศคนที่มีเงินไม่มากมีโอกาศ

  ตอบลบ