ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 22

หนังสือคู่มือตลุยโจทย์ A-Net วิชาคณิตศาตร์

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

หนังสือคู่มือตลุยโจทย์ A-Net

วิชาคณิตศาตร์

คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาตร์

เนื้อหา

 • ตรรกศาตร์เบื้องต้น
 • ระบบจำนวนจริง
 • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 • ระบบสมการเบื้องต้นและเมทริกซ์
 • ฟังก์ชั่น
 • เรขาคณิตวิเคราะห์
 • ฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ
 • เวกเตอร์ใน 3 มิติ
 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ทฤษฏีกราฟเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั้นระหว่างข้อมูล
 • กำหนดการเชิงเส้น
 • ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์
 • แคลคูลัสเบื้องต้น
 • ลิมิตและความต่อเนื่อง
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
 • การอินทิเกรต

Download Click!!! คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาตร์
***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***

2 ความคิดเห็น: