ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, ธันวาคม 5

คู่มือ iPhone 4S iOS 5 ภาษาไทย

คู่มือ iPhone 4S iOS 5 ภาษาไทย

คู่มือ iPhone 4S iOS 5 ภาษาไทย

คู่มือ iPhone 4S iOS 5 ภาษาไทย

บทที่ 1

 • ภาพรวมของ iphone
 • อุปกรณ์เสริม
 • ปุ่ม
 • ไอคอนสถานะ

บทที่ 2

 • การดูคู่มือผู้ใช้บน iphone
 • อุปกรณืพื้นฐาน
 • การติดตั้งซิมการ์ด
 • การติดตั้งและเปิดใช้งาน
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เชื่อมต่อ iphone กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การติดตั้งเมลและบัญชีอื่นๆ
 • การจัดการเนื้อหาบนอุปกรณ์ IOS ของคุณ
 • Icloud
 • การเชื่อมข้อมูลกับ ITunes

บทที่ 3 พื้นฐานเบื้องต้น

 • การใช้แอปฯ
 • การปรับเปบลี่ยนหร้าจอโอม
 • การป้อน
 • การพิมพ์
 • การค้นหา
 • การสั้งการด้วยเสียง
 • การแจ้ง
 • Twitter
 • ชุดอุปกรณ์บลูทูธ
 • แบตเตอรี่
 • คุณณสมบัติการรักษาความปลอดภัย
 • การทำความสะอาด iPhone
 • การรีสตาร์ทหรือการรีเซ็ท iPhone

บทที่ 4 Siri

 • เกี่ยวกับ Siri
 • ถ้าหาก Siri ไม่ได้ยินเสียงคุณอย่างถูกต้อง
 • การใช้พจนานุกรม

บทที่ 5 โทรศัพท์

 • การใช้โทรศัพท์
 • Facetime
 • Visusal Voicemail
 • รายชื่อ
 • ชื่นชอบ
 • การโอนสาย สายเรียกซ้อน และหมายเลขผู้โทร
 • เสียงเรียกเข้า สวิตซ์เสียง/เงียบ และสั่น
 • การโทรออกต่างประเทศ
 • การตั้งค่าทางเลือกสำหรับโทรศัพท์

บทที่ 6 Mail

 • การตรวจเช็คและอ่านอีเมล
 • การใช้งานกับหลายๆ บัญชี
 • การส่งอีเมล
 • ใฃ้ลิงก์และข้อมูลที่พบ
 • ดูเอกสารแนบ
 • การพิมพ์ข้อความและเอกสารแนบต่างๆ
 • การจัดการอีเมล
 • การค้นหาอีเมล
 • บัญชีเมลและการตั้งค่า

บทที่ 7 Safari

 • การดูหน้าเว็บ
 • ลิงก์
 • รายการการอ่าน
 • ตัวอ่าน
 • การป้อนข้อความและกรอกแบบฟอร์ม
 • กำลังค้นหา
 • ที่คั่นหน้าเว็บและประวัติใช้งาน
 • การพิมพ์หน้าเว็บไฟล์ PDF และเอกสารอื่นๆ
 • คลิปเว็บ

บทที่ 8 เพลง

 • การเพิมแพลงและเสียง
 • เล่นเพลงและสื่อเสียงอื่น
 • แถบควบคุมเสียงเพิ่มเติม
 • การควบคุมพ็อตคาสท์และหนังสือเสียง
 • การใช้ Siri หรือการสั่งการด้วยเสียงกับเพลง
 • การเลือกหาปกอัลบั้มใน cover flow
 • การดูแทร็กของอัลบั้ม
 • ค้นหาเนื้อหาเสียง
 • ITunes Match
 • Genius
 • เพลย์สิสต์
 • แบ่งปันกันที่บ้าน

บทที่ 9 ข้อความ

 • การส่งและรับข้อความ
 • การส่งข้อความให้กับกลุ่ม
 • การส่งรูปภาพ วิดีโอและ อื่นๆ
 • การแก้ไขบทสนทนา
 • การค้นหาข้อความ

บทที่ 10

 • เกี่ยวกับปฏิทิน
 • การดูปฏิทิน
 • การเพิ่มกิจกรรม
 • การติบกลับหมายเชิญประชุม
 • การค้นหาปฏิทิน
 • สมัครสมาชิกปฏิทิน
 • การนำไฟล์ปฏิทินเข้า จาก Mail
 • บัญชีปฏิทินและการตั้งค่า

บทที่ 11 รูปภาพ

 • การดูรูปภาพและชมวิดีโอ
 • การดูสไลด์โชว์
 • การจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอ
 • การแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอ
 • การพิมพ์รูปภาพต่างๆ

บทที่ 12 กล้อง

 • เกี่ยวกับกล้อง
 • การถ่ายรูปภาพและวิดีโอ
 • รูปภาพแบบ HDR
 • การดู แบ่งปัน และการพิมพ์
 • การแก้ไขรูปภาพ
 • การตัดต่อวิดีโอ
 • อัปโหลดรูปภาพและวิดีโอไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
 • การกระจายภาพ

บทที่ 13 YouTube

 • เกี่ยวกับ Youtube
 • เลือกและค้นหาสำหรับวิดีโอ
 • การเล่นวิดีโอ
 • การชม youTube บททีวี
 • เก็บรายการของวิดีโอที่คุณชื่นชอบ
 • แบ่งปันวิดีโอ คำติชม และลำดับ
 • รับเอาข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอ
 • การส่งวิดีโอไปที่ Youtube

บทที่ 14 หุ้น

 • การดูราคาหุ้น
 • การขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ 15 แผนที่

 • การหาสถานที่
 • การหาเส้นทาง
 • ขอรับและแบ่งปันข้อมูบเกี่ยวกับที่ตั้ง
 • แสดงสภาพการจราจร
 • แบบดาวเทียมและแบบถนน

บทที่ 16 สภาพอากาศ

 • การขอทราบข้อมูลสภาพอากาศ

บทที่ 17 โน้ต

 • เกี่ยวกับโน้ต
 • การเขียนโน้ต
 • การอ่านและแก้ไขโน้ต
 • การค้นหาโน้ต
 • กาพิมพ์หรืออีเมลโน้ต

บทที่ 18 นาฬิกา

 • เกี่ยวกับนาฬิกา
 • ตั้งค่านาฬิกาต่างๆทั่วโลก
 • ตั้งค่าปลุก
 • การใช้เครื่องจับเวลา
 • ตั้งนาฬิกาจับเวลาถอยหลัง

บทที่ 19 เติอนความจำ

 • เกี่ยวกับเตินความจำ
 • การตั้งค่าเติอนความจำ
 • การจัดการเตินความจำในหน้ารายการ
 • การจัดการเติอนความจำในหน้าวัน
 • เกี่ยวกับเตินความจำตามที่ตั้ง
 • การจัการสำหรับเติอนความจำที่เสร็จแล้ว
 • การค้นหาเตินความจำ

บทที่ 20 Game Center

 • เกี่ยวกับ Game Center
 • การลงชื่เข้าใช้ Game Center
 • การซื้อและการดาวน์โหลดเกมต่างๆ
 • การเล่นเกมต่าง
 • การเล่นเกมกับเพื่อนๆ
 • ค่าติดตั้งของ Game Center

บทที่ 21 iTunes Store

 • เกี่ยวกับ iTunes store
 • การหาเพลง วิดีโอ และอื่นๆ
 • การซื้อเพลง หนังสือเสียง และโทน
 • การซื้อหรือเช่าวิดีโอ
 • การเผ้าติดตามศิลปินและและเพื่อนๆ
 • การถ่านทอดหรือดาวน์โหลด

บทที่ 22 แผงหนังสือพิมพ์

 • เกี่ยวกับแผงหนังสือพิมพ์
 • การอ่านรายการฉบับล่าสุด

บทที่ 23 App Store

 • เกี่ยวกับ App Store
 • การค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
 • การลบแอปพลิเคชั่น
 • ค่าติดตั้งของ Store

บทที่ 24 รายชื่อ

 • เกี่ยวกับรายชื่อ
 • เชื่อมข้อมูลรายการชื่อผู้ติดต่อ
 • การค้นหาผู้ติดต่อ
 • เพิ่มและการแก้ไขรายชื่อ
 • รายชื่อรวมเข้าด้วยกัน
 • บัญชีและการตั้งค่ารายชื่อ

บทที่ 25 วิดีโอ

 • เกี่ยวกับวิดีโอ
 • การเล่นวิดีโอ
 • การค้นหาวิดีโอ
 • การดูภาพยนตร์เช่า
 • การชมวิดีโอบนทีวี
 • การลบวีดีโอออกจาก iPhone
 • แบงปันกันที่บ้าน
 • ตั้งเวลาให้นอนพัก
 • การแปลงวีดีโอ

บทที่ 26 เครื่องคิดเลข

 • การใช้เครื่องคิดเลข
 • เครื่งคิดเลยแบบวิทยาศาตร์

บทที่ 27 เข็มทิศ

 • เกี่ยวกับเข็มทิศ
 • การปรับเทียบความแม่นยำของเข็มทิศ
 • การหาทิศ
 • การใช้เข็มทิศกับแผนที่

บทที่ 28 วอยซ์เมโม

 • เกี่ยวกับวอยซ์เมโม
 • การอัดเสียง
 • การฟังเสียงอัด
 • การจัดการและแบ่งปันเสียงอัด
 • การแบ่งปันรายการวอยซ์เมโมกับเครื่องคอมพิวเตร์ของคุณ

บทที่ 29 Nike + iPod

 • เกี่ยวกับ Nike + iPod
 • การเปิดใช้งาน Nike + iPod
 • การเชื่อมกับเซ้นเซอร์
 • การออกกำลังกายด้วย Nike + iPod
 • การปรับเทียบความแม่นยำของ Nike + iPod
 • การส่งข้อมูลออกกำลังการไปที่ Nikeplus.com

บทที่30 iBooks

 • เกี่ยวกับ iBooks
 • การใช้ iBookstore
 • การเชื่อมข้อมูลหนังสือและไฟล์ PDF ต่างๆ
 • การอ่านหนังสือ
 • การอ่านไฟล์ PDF
 • เปลี่ยนลักษณะของหนังสือ
 • การค้นหาหนังสือหรือไฟล์ PDF
 • การค้นหาความหมายของคำศัพท์
 • ให้หนังสืออ่านออกเสียงให้คุณฟัง
 • การพิมพ์หรืออีเมลไฟล์ PDF
 • จัดเรียงหิ้งหนังสือ
 • เชื่อมข้อมูลที่คั่นหน้าหนังสือและโน้ต

บทที่ 31 ผู้พิการ

 • คุณสมบัติผู้พิการสากลต่างๆ
 • Voiceover
 • ติดตามเสียงของสายเข้า
 • Siri
 • กดปุ่มโฮมสามครั้ง
 • การซูม
 • อักษรขนาดใหญ่
 • ตัวอักษรขาวบนพ้นหลังดำ
 • เลือกการพูด
 • การพูดข้อความอัตโนมัติ
 • เสียงโมโน
 • การสนับสนุนสำหรับเครื่องช่วยฟัง
 • การสั่นแบบกำหนดเอง
 • แหลซ LED สำหรับเตือน
 • Assistive Touch
 • Universal Access ของ Mac Os X
 • การรองรับ TTY
 • ขนาดฟอนต์ขนาดเล็กสุดสำหรับข้อความ Mail
 • การกำหนดริงโทน
 • Visual Voicemail
 • คีย์บอร์ดแบบจอกว้าง
 • คีย์แพ็ดโทรศัพท์ขนาดใหญ่
 • การสั่งการด้วยเสียง
 • คำบรรยายภาพ

บทที่ 32 ตั้งค่า

 • โหมดเครื่องบิน
 • Wi-Fi
 • การแจ้ง
 • การบริการหาที่ตั้ง
 • VPN
 • ฮอทสปอตส่วนตัว
 • ผู้ให้บริการมือถือ
 • เสียงและสวิตซ์ เปิด/ปิด
 • ความสว่าง
 • วอลล์เปเปอร์
 • ทั่วไป
 • การตั้งค่าสำหรับแอปฯ

ภาพผนวก A คีย์บอร์ดนานาชาติ

 • การเพิ่มและลบคีย์บอร์ด
 • การสลับคีย์บอร์ด
 • จีนกลาง
 • ญี่ปุ่น
 • ใช้ตัวอักษรอิโมจิ
 • การใช้รายการเสนคำ
 • การใช้คีย์ลัด
 • เวียดนาม

ภาคผนวก B สนับสนุนและข้อมูลอื่นๆ

 • หน้าขอมูลช่วยหเลือ iPhone
 • การรีสตาร์ทหรือการรีเซ้ท Iphone
 • การสำรองข้อมูล iphone
 • อัพเดตและกู้คืนซอฟต์แวร์บน iPhone
 • อัปเดตและกู้คืนอซอฟต์แวร์บน iPhone
 • การแบ่งปันไฟล์
 • ข้อมูลความปลอดภัย การบริการ และความช่วยเหลือ
 • การใช้ iPhone ในองค์กร
 • การใช้ iPhone กับผู้ให้บริการอื่น
 • ข้อมูลการกำจัดและรีไซเคิล
 • Apple กับส่ิงแวดล้อม
 • อุณหภูมิในการทำงานของ iPhone


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***หรือแช่ร์เพื่อแบ่งปันเพื่อนๆ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น