ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กรกฎาคม 20

รวม ติ่วเตอร์ E-book เตรียมสอบ ม.ต้น ม.ปลาย และเข้ามหาวิทยาลัย

รวม E-book เตรียมสอบเข้า ม.ต้น ปลาย มหาลัย

 • Barron's GMAT 2007-2008 CD


 • Bobby Tutor
  Brand Summer Camp 2008
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  ภาษาไทย
  สังคม
  อังกฤษ
  Brand Summer Camp 2009 คณิตศาสตร์
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  อังกฤษ
  Brand Summer Camp 2010
  ETV ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET Eng
  คณิต
  • การทำโจทย์ข้อสอบ ตอน 1
  • การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 2
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 3 จำนวนจริง
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 4 เซต
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 5 ตรรกศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 6 ความสัมพันธ์-ฟังก์ชัน (RELATION-FUNCTION)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 7 ฟังก์ชัน เอกโพเนนเชียล-ลอกการิทึม
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 8 ตรีโกณมิติ
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 9 เซต
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 10 ฟังก์ชัน
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 11 อนุกรมเลขคณิต (SEQUENCES AND SERIES)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 12 เลขยกกำลัง (RADICAL)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 13 เอกซ์โปเนนเชียล (EXPONENTIAL)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 14 ตรรกศาสตร์ (LOGIC)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 15 ระบบจำนวนจริง ( REAL NUMBER SYSTEM)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 16 การนับ (COMBINATORICS)
  เคมี
  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  • ธาตุและสารประกอบ
  • ปฏิกิริยาเคมี
  • สารชีวโมเลกุล
  • ปิโตรเลียม
  • พอลิเมอร์
  ชีวะ
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 3)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)
  • ส่วนประกอบของเซลล์
  • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
  • การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
  • การรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่างกาย
  • การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
  • ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
  • ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2)
  • การแบ่งเซลล์
  • โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
  • สารพันธุกรรม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  ฟิสิกส์ A-net
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แนวตรง
  • โจทย์ แรง มวล กฎนิวตัน
  • โจทย์ สมดุล
  • โจทย์ งาน พลังงาน
  • โจทย์ โมเมนตัม
  • โจทย์ โพรเจ็กไทล์
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แนววงกลม
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน
  ฟิสิกส์ O-net
  • โจทย์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวตรง
  • โจทย์ แรง สนามความโน้มถ่วง
  • โจทย์แรงในสนามไฟฟ้า
  • แรงในสนามแม่เหล็ก
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  • คลื่น
  • กัมมันตภาพรังสี
  ภาษาไทย
  • แนะนำข้อสอบ
  • การอ่านจับใจความ ตอนที่ 1
  • การอ่านจับใจความ ตอนที่ 2
  • ภาษากับการแสดงความคิด
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 1
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 2
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 3
  • ธรรมชาติของภาษา
  • การสร้างคำ
  • ประโยค
  • ราชาศัพท์
  • ระดับภาษา
  • ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
  • การบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย
  • สำนวนไทย
  • เสียง
  • ทบทวนความรู้
  สังคม
  • มนุษย์กับสังคม
  • ศาสนาสำคัญของโลก
  • การเมืองการปกครอง
  • กฎหมายสำหรับประชาชน
  • พุทธศาสนา
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
  ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ (อย่างละเอียด)
  • เลขยกกำลังและจำนวนจริง
  • เศษส่วนและทศนิยม
  • การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
  • พื้นที่
  • การเท่ากันทุกประการ
  • ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
  • การแยกตัวประกอบพหุนาม
  • สมการกำลังสองและพาราโบลา
  • การแปรผัน
  • พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1
  • พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2
  • ระบบสมการเชิงเส้น
  • ความคล้าย
  • สถิติ
  • ความน่าจะเป็น
  • ตรีโกณมิติ
  • เศษส่วนของพหุนาม
  ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์ (อย่างละเอียด)
  • หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  • การดำรงชีวิตของสัตว์
  • กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 1
  • กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 2
  • สารรอบตัว
  • สารประกอบและธาตุ
  • กรด-เบสและการเปลี่ยนแปลง
  • การแยกสาร
  • ไฟฟ้า ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้า ตอนที่ 2
  • แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 1
  • แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 2
  • โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 1
  • โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 2
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3
  NEW SAT
  • New SAT Critical Reading Workbook
  • New SAT Math Workbook
  • New SAT Writing Workbook
  • Note Biology Dr.Sompit brandpresent(PPT)
  • Note chem Dr.Rojrit


  Note ภาษาไทยอ.ลัดดาศรี 

  ตัวอย่างข้อสอบวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่2551แบรนด์.ppt

  Note วิชาสังคม อ.ขนิษฐา


   Note ระดับมหาลัย  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ*** • กลับหน้าหลัก
  กลับหน้าหลักรวม(site map)

  11 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากเลยค่ะ

   ตอบกลับลบ
  2. ขอบคุณมากเลยนะคะ

   ตอบกลับลบ
  3. ขอบคุณมากครับ เป็นประโยน์มากเลยครับ

   ตอบกลับลบ
  4. เฉลยหาจากไหนคะ พอดีปริ้นท์แต่โจทย์มาฝึกทำ แต่ไม่มีเฉลยอ่ะค่ะ

   ตอบกลับลบ
  5. somchai suwanrungruangพฤษภาคม 28, 2561

   มีประโยชน์มากครับ

   ตอบกลับลบ
  6. ขอบคุณมากๆน่ะคะ

   ตอบกลับลบ
  7. มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากครับ

   ตอบกลับลบ