ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กรกฎาคม 20

รวม ติ่วเตอร์ E-book เตรียมสอบ ม.ต้น ม.ปลาย และเข้ามหาวิทยาลัย

รวม E-book เตรียมสอบเข้า ม.ต้น ปลาย มหาลัย

 • Barron's GMAT 2007-2008 CD


 • Bobby Tutor
  Brand Summer Camp 2008
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  ภาษาไทย
  สังคม
  อังกฤษ
  Brand Summer Camp 2009 คณิตศาสตร์
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา
  อังกฤษ
  Brand Summer Camp 2010
  ETV ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET Eng
  คณิต
  • การทำโจทย์ข้อสอบ ตอน 1
  • การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 2
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 3 จำนวนจริง
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 4 เซต
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 5 ตรรกศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 6 ความสัมพันธ์-ฟังก์ชัน (RELATION-FUNCTION)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 7 ฟังก์ชัน เอกโพเนนเชียล-ลอกการิทึม
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 8 ตรีโกณมิติ
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 9 เซต
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 10 ฟังก์ชัน
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 11 อนุกรมเลขคณิต (SEQUENCES AND SERIES)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 12 เลขยกกำลัง (RADICAL)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 13 เอกซ์โปเนนเชียล (EXPONENTIAL)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 14 ตรรกศาสตร์ (LOGIC)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 15 ระบบจำนวนจริง ( REAL NUMBER SYSTEM)
  • คณิตศาสตร์ รายการที่ 16 การนับ (COMBINATORICS)
  เคมี
  • โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  • ธาตุและสารประกอบ
  • ปฏิกิริยาเคมี
  • สารชีวโมเลกุล
  • ปิโตรเลียม
  • พอลิเมอร์
  ชีวะ
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 1)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 2)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 3)
  • ระบบนิเวศ (ตอนที่ 4)
  • ส่วนประกอบของเซลล์
  • การลำเลียงสารผ่านเซลล์
  • การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
  • การรักษาดุลยภาพของกรด - เบสในร่างกาย
  • การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย
  • ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 1)
  • ภูมิคุ้มกันของร่างกาย (ตอนที่ 2)
  • การแบ่งเซลล์
  • โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
  • สารพันธุกรรม
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  ฟิสิกส์ A-net
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แนวตรง
  • โจทย์ แรง มวล กฎนิวตัน
  • โจทย์ สมดุล
  • โจทย์ งาน พลังงาน
  • โจทย์ โมเมนตัม
  • โจทย์ โพรเจ็กไทล์
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แนววงกลม
  • โจทย์ การเคลื่อนที่แบบหมุน
  ฟิสิกส์ O-net
  • โจทย์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวตรง
  • โจทย์ แรง สนามความโน้มถ่วง
  • โจทย์แรงในสนามไฟฟ้า
  • แรงในสนามแม่เหล็ก
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  • คลื่น
  • กัมมันตภาพรังสี
  ภาษาไทย
  • แนะนำข้อสอบ
  • การอ่านจับใจความ ตอนที่ 1
  • การอ่านจับใจความ ตอนที่ 2
  • ภาษากับการแสดงความคิด
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 1
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 2
  • วรรณศิลป์ ตอนที่ 3
  • ธรรมชาติของภาษา
  • การสร้างคำ
  • ประโยค
  • ราชาศัพท์
  • ระดับภาษา
  • ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
  • การบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย
  • สำนวนไทย
  • เสียง
  • ทบทวนความรู้
  สังคม
  • มนุษย์กับสังคม
  • ศาสนาสำคัญของโลก
  • การเมืองการปกครอง
  • กฎหมายสำหรับประชาชน
  • พุทธศาสนา
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3
  • เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
  • ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
  • ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
  ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ (อย่างละเอียด)
  • เลขยกกำลังและจำนวนจริง
  • เศษส่วนและทศนิยม
  • การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
  • พื้นที่
  • การเท่ากันทุกประการ
  • ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
  • การแยกตัวประกอบพหุนาม
  • สมการกำลังสองและพาราโบลา
  • การแปรผัน
  • พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1
  • พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2
  • ระบบสมการเชิงเส้น
  • ความคล้าย
  • สถิติ
  • ความน่าจะเป็น
  • ตรีโกณมิติ
  • เศษส่วนของพหุนาม
  ETV ติวเต็มพิกัด ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์ (อย่างละเอียด)
  • หน่วยของสิ่งมีชีวิต
  • การดำรงชีวิตของสัตว์
  • กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 1
  • กลไกมนุษย์กับการรักษาดุลยภาพของร่ายกาย ตอนที่ 2
  • สารรอบตัว
  • สารประกอบและธาตุ
  • กรด-เบสและการเปลี่ยนแปลง
  • การแยกสาร
  • ไฟฟ้า ตอนที่ 1
  • ไฟฟ้า ตอนที่ 2
  • แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 1
  • แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ตอนที่ 2
  • โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 1
  • โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ ตอนที่ 2
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2
  • สรุปข้อสอบวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3
  NEW SAT
  • New SAT Critical Reading Workbook
  • New SAT Math Workbook
  • New SAT Writing Workbook
  • Note Biology Dr.Sompit brandpresent(PPT)
  • Note chem Dr.Rojrit


  Note ภาษาไทยอ.ลัดดาศรี 

  ตัวอย่างข้อสอบวรรณคดีตามหลักสูตรใหม่2551แบรนด์.ppt

  Note วิชาสังคม อ.ขนิษฐา


   Note ระดับมหาลัย  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ*** • กลับหน้าหลัก
  กลับหน้าหลักรวม(site map)

  12 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากเลยค่ะ

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากเลยนะคะ

   ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากครับ

   ตอบลบ
  4. ขอบคุณมากคะ

   ตอบลบ
  5. ขอบคุณมากครับ เป็นประโยน์มากเลยครับ

   ตอบลบ
  6. เฉลยหาจากไหนคะ พอดีปริ้นท์แต่โจทย์มาฝึกทำ แต่ไม่มีเฉลยอ่ะค่ะ

   ตอบลบ
  7. somchai suwanrungruangพฤษภาคม 28, 2561

   มีประโยชน์มากครับ

   ตอบลบ
  8. ขอบคุณมากๆน่ะคะ

   ตอบลบ
  9. มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากครับ

   ตอบลบ
  10. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 21, 2564

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  11. ไม่ระบุชื่อธันวาคม 02, 2564

   ทำยังไงถึงจะดาวน์โหลดได้เหรอคะ?

   ตอบลบ