ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, ธันวาคม 7

อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์

อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์

 อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์

จัดทำโดย คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์ ห้องเรียนสีชมพู

เสียงในภาษาหมายถึงเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายสื่อความเข้าใจ ติดต่อสื่อสาร ในภาษาไทยมีตัวอักษรที่ใช้แทนเสียง ๓ ชนิด ได้แก่ สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ Download pdf file อักษรไทยและการผันวรรณยุกต์


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เครดิต คุณครูภาทิพ ศรีสุทธิ์

1 ความคิดเห็น: