ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 17

ตำราอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก

ตำหรับอาหารอุดมด้วยธาตุเหล็ก


 ตำหรับอาหารอุดมด้วยธาตุเหล็ click here to

download the PDF file.
ธาตุเหล็กในอาหาร,การดูดซึมธาตุเหล็ก,ความต้องการธาตุเหล็กใน 1 วัน,อาหารที่มีผลต่อ

การดูดซึมธาตุเหล็ก,ตำหรับอาหารที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลัง

ใจด้วยนะครับ***


เครดิต
กองโภชนาการ กรมอนามัย

1 ความคิดเห็น: