ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, เมษายน 19

ธรรมดี๊ดี บางทีคิดไม่ถึง

ธรรมดี๊ดี บางทีคิดไม่ถึง


ธรรมดี๊ดี บางทีคิดไม่ถึง
ผู้เขียน ปันยา
ภาพประกอบ : ศิลปินหลายท่าน
ออกแบบปก-หน้า 4 สี : บุญรักษ์ นิรุกติศาสตร์
จัดรูปเล่ม : วัชรพล วงษ์อนุสาสน์
พิสูจน์อักษร : ธิติมา คงกันกง, เบญจมาศ กษีรสกุล
พิมพ์ครั้งที่ 1 : พฤศจิกายน 2553 จำนวน 28,000 เล่ม
ราคา : ไม่มี (เผยแพร่เป็นธรรมทาน)
ISBN : 978-974-8008-36-3
พิมพ์ที่ : บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด
59/84 หมู่ 19 ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0-2885-7871-3, โทรสาร 0-2885-7874


Download Click here!!***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เครดิต
ปันยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น