ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 1

พระธรรมเทศนาเรื่อง พ่อพระในบ้าน

พ่อ...พระในบ้าน พระธรรมเทศนาพิเศษ โดย พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ และท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
การพิมพ์หนังสือธรรมเป็นอนุสรณ์และที่ระลึก นอกจากเป็นการจัดทำสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์ที่คงอยู่ยืนนานแล้ว ยังเป็นการบำเพ็ญธรรมทาน คือการให้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัส

สรรเสริญว่า เป็นทานอันยอดเยี่ยมอีกด้วย ผู้ปฏิบัติเช่นนี้จึงชื่อได้ว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรม พร้อมไปกับการมีส่วนร่วมเผยแพร่ธรรม เพื่อส่งเสริมสัมมาทัศนะและธรรมปฏิบัติอัน

จะอำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ประชาชน
ท่านที่ประสงค์จัดพิมพ์หนังสือธรรมะที่ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี อันเป็นการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
โปรดติดต่อ....ธรรมสภา
เลขที่ ๑/๔-๕ ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทร. (๐๒)๔๔๑๑๕๓๕, ๘๘๘๗๙๔๐, ๔๔๑๑๕๘๘ โทรสาร (๐๒)๔๔๑๑๙๑๗
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การรับธรรมะ และนำไปปฏิบัติย่อมชนะการรับทั้งปวงเช่นกัน


Download Click Here!!!***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***

เครดิต
.ธรรมสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น