ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กันยายน 21

ความรู้รอบตัว ชุดที่ 16 ประวัติศาสตร์


ความรู้รอบตัว ชุดที่ 16 ประวัติศาสตร์


 • 1.ประวัติศาตร์ (History) คืออะไร? ตอบ วิชาว่าด้วยเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเรื่องราวของประเทศชาติ ตามที่บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
 • 2.พงศาวดาร (Chronicle) คืออะไร? ตอบ คือการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของมนุษย์ตามลำดับวัน เดือน ปี โดยไม่มีการยืนยันหรือสอบสวนข้อเท็จจริงก็ได้
 • 3.ในแหลมทอง ก่อนที่ไทยลงมาอยู่นั้นประกอบด้วยชนชาติใดบ้าง? ตอบ ขอม,ละว้า,และมอญ
 • 4.นักประวัติศาสตร์แย้งความเห็นว่าไทยเชื่อชาติอะไร? ตอบ บ้างก็ว่ามงโกล (Mongol) บ้างก็ว่านิกรอยด์ (Niegroid)
 • 5.อาณาจักไทยมุง หรือ "ไทยเมือง" อยู่ที่ไหน? ตอบ เป็นอาณาจักรที่ 1 ของไทยโบราณอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหกับแยงซีเกียวงปัจจุบันนี้
 • 6.ทำใมไทยจึงต้องทิ้งอาณาจักรไทยมุงลงทางใต้? ตอบ เพราะถูกจีนรุกรานในสมัยของพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้ กษัตริย์ของจีน ประมาณต้น พ.ศ. 300
 • 7.อาณาจักรน่านเจ้ารุ่งเรืองมากในสมัยของใคร? ตอบ พระเจ้าพีล่อโก๊ะ
 • 8.อาณาจักรอ้ายลาว อยู่ที่ไหน? ตอบ เป็นอาณาจักรที่ 2 ของไทยโบราณ อยู่ทางทิศตะวันตกและทางใต้ของมณฑลยูนาน และมณฑลเสฉวนของจนในปัจจุบันนี้
 • 9.ใครเป็นคนตั้งอาณาจักรน่านเจ้าอาณาจักรทึ่ 3 ของไทยโบราณขึ้น? ตอบ พระเจ้าสีนุโล
 • 10.ใครเป็นคนตีอาณาจักน่านเจ้าของไทยแตก? ตอบ กุบไล่ข่าน KublaiKhan หรือ พระเจ้าหยวนโจ้วฮ่องเต้ ของจีน
 • 11.ใครเป็นคนตั้งอาณาจักสุโขทัยขึ้น และตั้งเมื่อไร? ตอบ พ่อขนบางกลางท่าว เจ้าเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด รวมกำลังยึดเอาสุโขทัยจากขอมมาตั้งเป็นราชธานี ประมาณ พ.ศ. 1800
 • 12.ใครเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรสุโขทัย? ตอบ พ่อขุนบางกลางท่าว พระนามใหม่ว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นต้น ราชวงศ์พระร่วง
 • 13.ในสมัยสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยใด? ตอบ สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • 14.งานชิ้นสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคืออะไร? ตอบ การประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ใน พ.ศ. 1826
 • 15.อาณาจักรสุโขทัยเสียให้แก่ใคร? ตอบ เสียให้แก่ขุนหลวงพระงั่วกษัตริย์ไทยทางฝ่ายใต้ มีอยุธยาเป็นเมืองหลวง
 • 16.ใครเป็นคนสร้างเมืองอยุธยาเป็นเมืองหลวง? ตอบ ทมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ "พระเจ้าอู่ทอง" พ.ศ.1893
 • 17.พระเจ้าอู่ทองเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์อะไร? ตอบ ราชวงศ์เชียงรายเชื้อสายพระเจ้าพรหมมหราช
 • 18.พระเจ้าอู่ทองทรงมีพระนามเดิมว่าอย่างไร? ตอบ เจ้าราม
 • 19.ระบบศักดินาเกิดมีในไทยตั้งแต่เมื่อไร? ตอบ สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา
 • 20.กรุงศรีอยุทยาตอนต้น บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมากในรัชกาลของใคร? ตอบ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 กับสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
 • 21.ไทยกับพม่า มีการทำสงครามครั้งแรกด้วยเหตุใด และเมื่อไร? ตอบ เนื่องจากพม่ามาตีเมืองเชียงกรานของไทย พ.ศ.2081Download Click!!! Here!!!


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***


เครดิต
เว็ปเพื่อนบ้าน(โหลดจากเว็ปบิตไม่รู้ใครปล่อยถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น