ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, กันยายน 24

ความรู้รอบตัว ชุดที่ 17 ชีววิทยา

ความรู้รอบตัว ชุดที่ 17 ชีววิทยา

 • 1. ชีววิทยา เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร? ตอบ Biology
 • 2. ในทางชีววิทยาแบ่งสารที่มีอยู่ในฌลกนี้ออกเป็นกี่อย่างอะไรบ้าง? ตอบ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พวกชีวอินทรีย์ คือสิ่งมีชีวิต กับอชีวอินทรีย์ คือสิ่งไม่มีชีวิต
 • 3. สิ่งที่มีชีวิตมีลักษณะอย่างไร? ตอบ กินอาหาร เจริญเติบโต มีอาการเคลื่อนไหว ชิ้นหรือสวนต่างๆ ประกอบด้วยเซลล์
 • 4. สิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นกี่อย่าง อะไรบ้าง? ตอบ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พวกพฤกษ์ (พืช) และพวกสัตว์
 • 5. พืชมีลักษณะอย่างไร? ตอบ เป็นสิ่งมีชิวิตพวกที่ไม่มีระบบประสาทไม่มีหลอดโลหิต ฝาเซลล์ทำด้วยเซลลูโลส ส่วนมากเคลื่อนไหวให้รวดเร็วไม่ได้ กินอาหารจำพวกแร่ธาตุ ปรุงอาหารที่ใบหรือส่วนที่มีสีเขียวโดยอาศัยพลังงานจากแสงสว่างและคลอโรฟิลล์ หายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปช่วยในการปรุงอาหาร และคายออกซิเจนออกมา ส่วนมากมีใบหรือลักษณะผิวเป็นสีเขียว
 • 6. ในโลกนี้จำพวกพืชกับสัตว์อย่างไหนจะมีมากกว่ากัน? ตอบ สัตว์มีมากกว่า โดยเฉพาะแมลงอย่างเดียวมีมากกว่า 660,000 ชนิดแล้ว
 • 7. พืชเซลล์เดี่ยวเรียกว่าอะไร? ตอบ แบคทีเรีย Bacteria
 • 8. สิ่งที่มองไม่เห็นมีลักษณะไม่เป็นพืชและไม่เป็นสัตว์นั้นมีอะไรบ้าง? ตอบ ไวรัส Virus
 • 9. เชื้อโรคจำพวกไหนที่แพร่ได้ง่าย แต่แพทย์ยังไม่อาจคิดหาวิธีป้องกันรักษาได้อย่างเด็ดขาด? ตอบ พวกเชื้อไวรัส
 • 10. ไข้หวัดใหญ่มีเชื้อเป็นพวกแบคทีเรียใช่หรือไม่? ตอบ ไม่ใช่ เป็นพวกไวรัสชนิดหนึ่ง ในจำนวนหลายร้อยหลายพันชนิด
 • 11. จงบอกชื่อแบคทีเรียมา 3 ชนิด? ตอบ 1. Bacillus แบคทีเรียตระกูลหนึ่งมีรูปร่างยาวกลม เป็นสมุฏฐานของโรคแอนทแร๊กข์ 2. Micrococci สัตว์จำพวกแบคทีเรียตระกูลหนึ่งมีรูปกลม เช่น ตัวเชื้อหนองใน และ 3. spirallum แบคทีเรียจำพวกหนึ่งมีรูปร่างขดเป็นวง
 • 12.พืชแบ่งออกเป็นกี่อย่าง? ตอบ แบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ พืชจำพวก มีดอกกับไม่มีดอก
 • 13. มีพืชอะไรบ้างที่เก็บอาหารไว้ที่รากของมัน? ตอบ มันเทศ ถั่วพู และ แห้ว
 • 14. สัตว์มีปีกอะไรที่เลี้ยงลูกด้วยนม? ตอบ ค้างคาว
 • 15. บอกชื่อปลาทีไม่มีเกล็ดมาสัก 3 ชื่อ? ตอบ ปลาดุก ปลากด ปลาไหล
 • 16. กบจำศีล hibernate คืออะไร? ตอบ คือ การที่กบฝังตัวเองอยู่ในโคลนลึก ๆ ในฤดูร้อน ปิดปากปิดตา ไม่กินอะไรจนถึงฤดูฝนจึงออกจากรูู
 • 17. William Harvey ด้นพบอะไรที่สำคัญบ้าง? ตอบ ค้นพบวงจรโลหิต ของมนุษย์
 • 18. หัวใจคนโตประมาณเท่าใด? ตอบ เท่ากับกำปั้นของตนเอง
 • 19. หัวใจมนุษย์ตามปกติเต้นนาทีละกี่ครั้ง? ตอบ 70 ครั้ง
 • 20. ใน 1 ชั่วโมง หัวใจสูบฉีดโลหิตไปยังปอดได้ประมาณเท่าใด? ตอบ ประมาณ 550 ลิตร
 • 21. พืชอะไรบ้างที่ให้อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต? ตอบ กล้วย,ข้าว, มัน
 • 22. อาหารจำพวกโปรตีนมีอะไรบ้าง? ตอบ นม, เนื้อสัตว์, ใข่ขาว, ถั่ว, เมลิดพืช
 • 23. นกอะไรที่ใช้เป็นตราในหนังสือราชการ? ตอบ ครุฑ Garuda
 • 24. สัตว์อะไรใหญ่-ที่สุดในโลก? ตอบ ปลาวาฬ
 • 25. สัตว์อะไรบ้างที่หายใจทางผิวหนัง? ตอบ ไส้เดือน
 • 26. จิ้งจก, ตัวเงินตัวทอง, กิ้งก่า, จระเข้, เป็นสัตว์ประเภทไหน? ตอบ ประเภทเลื้อยคลาน reptilia
 • 27. นกอะไรที่มีรูปร่างคล้ายอูฐ? ตอบ นกกระจอกเทศ
 • 28. ปลาอะไรที่มีไฟฟ้าในตัวมันเอง? ตอบ ปลาไหลไฟฟ้า และปลากระเบน ไฟฟ้า
 • 29. ไส้เดือนมีหัวใจกี่หัวใจ? ตอบ 5 หัวใจ
 • 30. ไล้เดือนมีตาสำหรับเห็นสืงต่าง ๆ หรือไม่? ตอบ ไม่มี
 • 31. ในใบยาสูบมีอะไรเป็นพิษบ้าง? ตอบ กรดนิโคติน
 • 32. คนที่ลูบบุหรี่มากมักจะเป็นโรคอะไรได้ง่าย? ตอบ โรคมะเร็งในปอด และโรคถุงลมโปงพอง
 • 33. นากเลี้ยงลูกด้วยอะไร? ตอบ เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม
 • 34. ยุงตัวผู้หรือตัวเมียที่กัดและดูดเลือดคน? ตอบ ยุงตัวเมีย
 • 35. เห็ดมีคลอโรพืลล์ในการปรุงอาหารหรือไม่? ตอบ ไม่มี
 • 36. จมูกปลามีไว้สำหรับหายใจใช่หรือไม่ ? ตอบ ไม่ใช่ปลาหายใจด้วยเหงือก จมูกมีไว้ดมกลื่นเท่านั้น
 • 37. อฐสามารถอดนํ้าได้กี่วัน? ตอบ ประมาณ 6-10 วัน
 • 38. นกอะไรบ้างที่ไข่หนักถึงใบละ 3 ปอนด์? ตอบ นกกระจอกเทศ
 • 39. นกอะไรบินได้ไกลที่สุด? ตอบ นกอาร์คติคเทิร์น Arctic tern หรีอ นกนางนวลอาร์คติค อยู่ตามขั้วโลก สามารถบินจากขั้วโลกเหนือไปหากินแถบขั้วโลกใต้เป็นระยะทาง 22,000 ไมล์
 • 40. แมลงมองเห็นในที่มืดได้ด้วยอะไร? ตอบ ใช้หนวดคลำทาง
 • 41. นกอะไรมือายุยืนที่สุด? ตอบ กา
 • 42. สุนัขมืฟ้นทั้งหมดกี่ซี่? ตอบ 43 ขี่
 • 43. สัตว์อะไรมืความรู้สึกต่อกลินเร็วที่สุด? ตอบ แมลงวัน
 • 44. สัตว์อะไรที่เลี้ยงลูกไวัในถุงใต้ท้อง? ตอบ จิงโจ้
 • 45. สัตว์อะไรที่เลี้ยงลูกอ่อนโดยให้เกาะท้องแม่ไปหากิน? ตอบ ลิง
 • 46. วัวกับดวายมีกระเพาะอาหารกี่กระเพาะ? ตอบ 4 กระเพาะ
 • 47. อวัยวะส่วนไหนของมนุษย์ ที่มีความสำคัญแก่ขีวิตมากที่สุด? ตอบ หัวใจ
 • 48. อวัยวะส่วนไหนของมนุษย์ที่มืความสำคัญพู่กันกับทารมืข้กิตอยู่? ตอบ หัวใจ
 • 49. ในร่างกายมนุษย์มือะไรเป็นส่วนที่แข็งที่สุด? ตอบ ฟัน
 • 50. นักวิทยาศาสตร์คนใดสนใจคึกษาเรื่องของสัตว์เป็นคนแรก? ตอบ อริสไตเติ้ล Aristotle นักปราชญ์ชาวกริก นับถือกันว่าเฉลียวฉลาดที่สุดในหมู่มนุษย์ 384-322
 • 51. ขานากมืนิ้วข้างละที่นิ้ว? ตอบ 5 นิ้ว


Download Click!!! Here!!!


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***


เครดิต
เว็ปเพื่อนบ้าน(โหลดจากเว็ปบิตไม่รู้ใครปล่อยถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น