ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, ตุลาคม 27

หัวไม่ดีก็เรียนได้

หนังสือ หัวไม่ดีก็เรียนได้


หนังสือ “หัวไม่ดีก็เรียนดีได้” เรียบเรียงโดย ดร. จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ ที่ใช้เวลาในการเรียบเรียง และมีการอ่านตรวจแก้ไขต้นฉบับนานกว่า 6 เดือนนี้ เป็นหนังสือความรู้รอบตัวสำหรับนักศึกษาไว้อ่านประดับความรู้ และสติปัญญาในการดำรงชีวิตการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จ (Key to success)

รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมนักศึกษา และสังคมโลกมนุษย์ได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐานความเสมอภาคที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อน
หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนนักศึกษาในการนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนี้ นำไปพัฒนาตนเอง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอนการวางแผนที่ดี ไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายไม่ยากอย่างที่คิดและวิตกกังวล ยังผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลดีต่อสภาพสังคมครอบครัว สังคมโดยภาพรวม และประเทศชาติสืบไป อาจารย์ขอแสดงความยินดีกับผู้เขียน และหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา สมดังเจตนาที่ผู้เขียนต้องการให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป

รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Download Click!!! Here!!!


***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น เป็นกำลังใจด้วยนะครับ***


เครดิต
พระศักดิ์ชัย ลังกาพินธุ์, ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น