ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, ธันวาคม 14

หนังสือมงคลชีวิต

หนังสือมงคลชีวิต 38 ประการ

ที่มา คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
เรียบเรียงโดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ


มงคลคืออะไร?

มีผู้รู้หลายท่านกล่าวว่า มงคล คือทางก้าวหน้า ความสุข ความเจริญ สำหรับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายไว้ว่า มงคล คือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ คำว่า มงคลชีวิต จึงรวมความได้ว่า คือเหตุแห่งความสุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิต เป็นสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติ ซึ่งมีอยู่ 38 ประการด้วยกัน

Download Click Here!!!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น