ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันศุกร์, มีนาคม 27

ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถม(ก.ศ.น.)

ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถม


ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถม


  • -ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียนหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
  • -ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544


สารบาญ


  • ตอนที่ 1 Let's Learn English Alphabets
  • ตอนที่ 2  All About Me
  • ตอนที่ 3 Relations with Other People
  • ตอนที่ 4 Travel
  • ตอนที่ 5 Festivals


Download เอกสาร คลิก!!!


ที่มา กรมการศึกษานอกโรงเรียน


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 2 ความคิดเห็น: