ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, มีนาคม 29

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย(ก.ศ.น.)

ความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลายความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมปลาย

-ชุดวิชาการศึกษานอกโรงเรียนหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
-ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

สารบาญ
ตอนที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

 • 1.Cheap but Expensive
 • 2.Curiosity Brings Pain
 • 3.Free Minutes
 • 4.Magic Number
 • 5.Misunderstanding
 • 6.Personal Secrets
 • 7.Self Improvement
 • 8.Sea Devil
 • 9.Telephone Language
 • 10.The Media
 • 11.Using Machines
 • 12.Viewpoints
 • 13.Words Study


ตอนที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

 • 1.A Small Gift for House Owner
 • 2.Culture Shock!
 • 3.Dictionary Entry
 • 4.Different Customs
 • 5.Greetings Around the World
 • 6.See You Later
 • 7.Ten Keys to a Better Night's Sleep
 • 8.Typically English
 • 9.Vocabulary Game with Compound Noun
 • 10.Word Formation
 • 11.World Guide to Good Manners


ตอนที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

 • 1.Asking The Way
 • 2.Asking for Directions
 • 3.Crossword Puzzle
 • 4.Dringking Tea
 • 5.Every Family's Different
 • 6.Everything You Need to Know
 • 7.Friends Again Forever!
 • 8.Global Dangers
 • 9.Grenada's Capital City
 • 10.Home Schooling
 • 11.House for Sale
 • 12.Siblings
 • 13.Offering Help and Advice
 • 14.The Edinburgh Festival
 • 15.Tell Us About Your Job
 • 16.The Truth About Lying
 • 17.Weather Forecast
 • 18.Welcome to the Mayfair Hotel
 • 19.What and Where?
 • 20.Why do You Want to Learn English?
 • 21.Will Technology Replace Schools?


ตอนที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 • 1.Letter Writing
 • 2.Penguin Joke
 • 3.Personal Letters
 • 4.Personal Wanted
 • 5.Reading and Writing
 • 6.Talking About Learning from Community Learning Center
 • 7.Winston DavidDownload เอกสาร คลิก!!!


ที่มา กรมการศึกษานอกโรงเรียน • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น