ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันศุกร์, เมษายน 24

หนังสือกางเต็นท์ทั่วไทย

กางเต็นท์ทั่วไทย

ดอยเหนือน ภูอีสาน ริมหาด บนเกาะ และป่าใกล้กรุง

สถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบ้านเราเหมาะกับการกางเต็นน์มาก ทั้งในป่า บนดอย หรือกระทั้งชายหาด และหมู่เกาะกลางทะเล

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา Camping Site around Thailand www.placesandprices.in.th • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • วันเสาร์, เมษายน 18

  Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใส

  Detox ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใส

  การบำบัดด้วยวิถีทางธรรมชาติเป็นการวิธีดูแลสุขภาพที่เป็นที่นิยม

  สารบาญ

  รู้จักกับการล้างพิษ

  • ความหมายและเป้าหมายของการล้างพิษ
  • ความเป็นมาของการล้างพิษ
  • สารพิษอยู่รอบตัวเรา


  ล้างพิษเพื่อชีวิตที่สดใส

  • การล้างพิษแบบต่างๆ
  • กระบวนการในการล้างพิษ
  • ข้อห้ามของการล้างพิษ
  • อาหารกับการล้างพิษ
  • การออกกำลังการยเพื่อการล้างพิษ
  • การนวดและการกดจุดเสริมการล้างพิษ


  ล้างพิษใจ

  • ล้างพิษให้จิดใจ
  • ล้างพิษระดับจิตวิญญาณ  Download เอกสาร คลิก!!! เพื่อศึกษาหาความรู้

  ที่มา กองบรรณาธิการใกล้หมอ • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

  ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์


  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์


  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

  แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้


  ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ*** • คณิตคิดด้วยภาพ

  หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาคณิตศาสตร์


  คณิตคิดด้วยภาพ

  ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

  • บทที่ 1 เรื่องพื้นที่
  • ชุดรูปหลายเหลี่ยม 
  • ชุดครึ่งวงกลม
  • ชุดวงกลม
  • บทที่ 2 การแบ่งรูป


  Download เอกสาร คลิก!!!

  ที่มา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • วันอาทิตย์, เมษายน 5

  ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า

  ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า  • อนุโมทนา
  • ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า
  • เป็นมงคลแท้แมื่อครบทั้งสอง
  • แต่งงาน คือเริ่มชีวิตใหม่ เป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบครอบครัว 
  • รักแท้ดูที่ใหน และเป็นอย่างไร
  • เมื่อเริ่มชีวิตคู่ ก็ได้กำลังเพิ่ม มาช่วยกันสร้างสรรค์
  • ถ้าอยู่แค่สิทธิ์ ก็แห้งแล้ง จะสุขสดใส เมื่อรักแท้ด้วยน้ำใจ
  Download เอกสาร คลิก!!!

  ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต) • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • วันเสาร์, เมษายน 4

  ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและ สุขสันต์

  ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและ สุขสันต์

  พระพรหมคุณาภรณ์
  (ป. อ. ปยุตฺโต)
  เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา
  ถ้าใจของเราเกิดอย่างนี้บ่อยๆ จิตก็จะคุ้นเป็นนิสัย คือคนเรานี้
  อยู่ด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่
  เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกว่า ที่เราอยู่กันนี้เราทำอะไรๆ ไปตามความ
  เคยชิน ไม่ว่าจะพูดกับใคร จะเดินอย่างไร เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
  เราจะตอบสนองอย่างไร ฯลฯ เรามักจะทำตามความเคยชิน


  Download เอกสาร คลิก!!!

  ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
  และครบรอบ ๑๕ ปีวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • วันศุกร์, เมษายน 3

  นักคิดและนักวิทยาศาสตร์

  นักคิดและนักวิทยาศาสตร์

  รวมข้อคิด-คำคม และประวัติชีวิตของนักคิด นักวิทยาศาสตร์
  ข้อเขียนจากคอลัมน์ยอดฮิตกว่า 10 ปี
  ในวารสารรู้รอบตัวและอัพเดต "คุยกับชัยคุปต์" ของ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล


  ความรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจในเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้มรอบตัวอย่างมีเหตุมีผล น้อยกว่าความสนใจในเรื่องอื่นๆ


  Download เอกสาร คลิก!!!

  ที่มา ชัยวัฒน์ คุประตกุล
  กรุงเทพฯ สารคดี 2541 นักวิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***