ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 20 ความคิดเห็น:

  1. เป็นแนวการสอนได้ครับ ขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  2. สุดยอด ขอขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  3. สุดยอด ขอขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  4. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 14, 2560

   ขอบคุณครับ เป็นแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์มากครับ

   ตอบกลับลบ
  5. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 19, 2560

   ขอบตุณมากคะมีประโยชน์มากเลยคะ

   ตอบกลับลบ
  6. ไม่ระบุชื่อกันยายน 10, 2560

   ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

   ตอบกลับลบ
  7. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 07, 2561

   เปิดยังไงคะ พอคลิ๊กเข้าไปแล้วไม่ได้น่ะคะ

   ตอบกลับลบ
  8. ทำไมดาวโหลดไม่ได้ค่ะ

   ตอบกลับลบ
  9. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 19, 2561

   ขอบคุณคะ

   ตอบกลับลบ