ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 12 ความคิดเห็น:

  1. เป็นแนวการสอนได้ครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ
  3. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 14, 2560

   ขอบคุณครับ เป็นแนวข้อสอบที่เป็นประโยชน์มากครับ

   ตอบลบ
  4. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 19, 2560

   ขอบตุณมากคะมีประโยชน์มากเลยคะ

   ตอบลบ
  5. ไม่ระบุชื่อกันยายน 10, 2560

   ขอบคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ

   ตอบลบ