ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์


แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 6 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ ใช้ติวลูกสำหรับคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลา

   ตอบลบ
  2. เยี่ยมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ
  3. เยี่ยมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ
  4. ขอบคุณมากค่ะนำไปใช้ได้ดีเลยค่ะ

   ตอบลบ
  5. ขอบคุณมากค่ะ ลดค่าเรียนพิเศษลูกลงมากเลย
   แม่ใช้สอนลูก..ไม่มีเงินให้ลูกเรียนพิเศษ

   ตอบลบ
  6. ขอบคุณมากค่ะ ลดค่าเรียนพิเศษลูกลงมากเลย
   แม่ใช้สอนลูก..ไม่มีเงินให้ลูกเรียนพิเศษ

   ตอบลบ