ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์


แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 11 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ ใช้ติวลูกสำหรับคุณแม่ที่ต้องทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลา

   ตอบกลับลบ
  2. เยี่ยมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  3. เยี่ยมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  4. ขอบคุณมากค่ะนำไปใช้ได้ดีเลยค่ะ

   ตอบกลับลบ
  5. ขอบคุณมากค่ะ ลดค่าเรียนพิเศษลูกลงมากเลย
   แม่ใช้สอนลูก..ไม่มีเงินให้ลูกเรียนพิเศษ

   ตอบกลับลบ
  6. ขอบคุณมากค่ะ ลดค่าเรียนพิเศษลูกลงมากเลย
   แม่ใช้สอนลูก..ไม่มีเงินให้ลูกเรียนพิเศษ

   ตอบกลับลบ
  7. ไม่ระบุชื่อกันยายน 02, 2560

   ขอบคุณมากคะ เนื้อหาดีมากคะ

   ตอบกลับลบ
  8. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 14, 2560

   มีประโยชน์มาก

   ตอบกลับลบ
  9. มีประโยชยน์มากครับ..

   ตอบกลับลบ