ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 11 ความคิดเห็น:

  1. ดีมากเลยครับ เป็นกำลังใจให้คณะผู้จัดทำครับ

   ตอบลบ
  2. พรใดที่ประเสริฐ์เลิศแล้วในสามโลกขอจงประสบแด่ทีมงานและทุกๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยเจตนาอันดีนี้ด้วยเทอญ..

   ตอบลบ
  3. เป็นประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  4. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 05, 2559

   ดีมากค่ะขอบคุณคณะผู้จัดทำและเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปนะค่ะเพราะช่วยครูได้เยอะเลย

   ตอบลบ
  5. ดีมากเลยครับ

   ตอบลบ
  6. ขอบพระคุณมากนะคะ เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ

   ตอบลบ
  7. ขอบคุณมากค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลย

   ตอบลบ
  8. เป็นประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  9. สุขสันต์ เทศกาล ..แบ่งปันความรัก..

   ตอบลบ
  10. ขอบคุณมากๆครับ ขอให้เจริญๆ รวยๆครับ

   ตอบลบ