ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์


แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้
ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 30 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อกันยายน 05, 2559

   ขอบคุณมากคะ มีประโยชน์ต่อครูผูสอน

   ตอบลบ
  2. ขอบคุณครับมีประโยชน์มากครับ

   ตอบลบ
  3. ขอบคุณครับมีประโยชน์มากครับ

   ตอบลบ
  4. ไม่ระบุชื่อกันยายน 14, 2559

   ดีคะ

   ตอบลบ
  5. ลูกเป็ดกันยายน 19, 2559

   สุดยอดมากเลยครับจะได้ทดสอบการอ่านของเด็ก ก่อนไปสอบสนามจริง

   ตอบลบ
  6. มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

   ตอบลบ
  7. ดีมากๆเลยค่ะ

   ตอบลบ
  8. มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ

   ตอบลบ
  9. ดีมากๆๆ เลยครับ

   ตอบลบ
  10. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 31, 2559

   .....

   ตอบลบ
  11. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 05, 2560

   ขอบพระคุณมากค่ะ ดีมากๆ

   ตอบลบ
  12. . มีเฉลยอย่างละเอียด. ดีมากคะ. ขอบคุณนะคะ

   ตอบลบ
  13. . มีเฉลยอย่างละเอียด. ดีมากคะ. ขอบคุณนะคะ

   ตอบลบ
  14. มีเฉลยอย่างละเอียด. ดีมากคะ ขอบคุณคะ

   ตอบลบ
  15. มีเฉลยอย่างละเอียด. ดีมากคะ ขอบคุณคะ

   ตอบลบ
  16. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 05, 2560

   มีประโยชน์มาก

   ตอบลบ
  17. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 11, 2560

   ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์อย่างมาก

   ตอบลบ
  18. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 13, 2560

   ขอบคุณค่ะมีประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  19. มีประโยชน์มากค่ะ

   ตอบลบ
  20. ขอบคุณมากๆค่ะ นำมาใช้ได้เลย

   ตอบลบ
  21. ขอบคุณมากๆ ค่ะ

   ตอบลบ
  22. ขอบคุณมากๆคับ ใช้ประโยชน์ได้ดี

   ตอบลบ
  23. ไม่ระบุชื่อมกราคม 19, 2561

   บนบนตนนบนตตคจจตขจตข

   ตอบลบ
  24. ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ