ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 40 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 29, 2559

   เยี่ยมมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  2. ไม่ระบุชื่อกันยายน 14, 2559

   เยี่ยมยอดค่ะ

   ตอบกลับลบ
  3. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบกลับลบ
  4. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบกลับลบ
  5. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

   ตอบกลับลบ
  6. ไม่ระบุชื่อกันยายน 24, 2559

   มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  7. ไม่ระบุชื่อกันยายน 27, 2559

   มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

   ตอบกลับลบ
  8. ไม่ระบุชื่อกันยายน 29, 2559

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบกลับลบ
  9. ขอบคุณมากนะคะ มีประโยชน์มากคะ

   ตอบกลับลบ
  10. ขอบคุณมากนะคะ มีประโยชน์มากคะ

   ตอบกลับลบ
  11. ขอบคุณมากๆครับ

   ตอบกลับลบ
  12. ขอบคุณมากๆนะคะ มีประโยชน์มากมายคะ

   ตอบกลับลบ
  13. มีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  14. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 12, 2560

   ก็..อุดหนุนสินค้ากันมานาน ทั้งหนังสือ CD คืนความสุขให้กับลูกค้าถือว่าเป็นธรรมทาน..ครับ ขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  15. ขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่เป็นธรรมทานค่ะ มีประโยชน์กับครูผู้สอนมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  16. ขอบคุณมากค่ะที่เผยแพร่เป็นธรรมทานค่ะ มีประโยชน์กับครูผู้สอนมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  17. ไม่ระบุชื่อมิถุนายน 15, 2560

   ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบกลับลบ
  18. ไม่ระบุชื่อกรกฎาคม 02, 2560

   ขอบคุณมากค่า ^_____^

   ตอบกลับลบ
  19. ไม่ระบุชื่อกรกฎาคม 12, 2560

   ขอบคุณค่า ^^

   ตอบกลับลบ
  20. ไม่ระบุชื่อกันยายน 18, 2560

   เป็นข้อสอบที่ดีมากครับ ขอบคุณครับ

   ตอบกลับลบ
  21. ขอบคุณมากครับ มีประโยชน์มาก

   ตอบกลับลบ
  22. ไม่ระบุชื่อตุลาคม 02, 2560

   ขอขอบคุณมากนะคะ

   ตอบกลับลบ
  23. ดีมากครับ ขอบคุณครับ เพื่อเด็กเป็นอนาคตของชาติ (จะได้วัดหลากหลายด้าน)

   ตอบกลับลบ
  24. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 12, 2560

   ขอบคุณมากคะ

   ตอบกลับลบ
  25. ไม่ระบุชื่อมกราคม 14, 2561

   ขอบคุณค่ะ

   ตอบกลับลบ
  26. ไม่ระบุชื่อกุมภาพันธ์ 06, 2561

   ขอบคุณคับ

   ตอบกลับลบ
  27. อยากได้คำตอบด้วยคับ

   ตอบกลับลบ
  28. ข้อสอบเปิดไม่ได้แล้วค่ะ

   ตอบกลับลบ