ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 17 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 29, 2559

   เยี่ยมมากค่ะ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อกันยายน 14, 2559

   เยี่ยมยอดค่ะ

   ตอบลบ
  3. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  4. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  5. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

   ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อกันยายน 24, 2559

   มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อกันยายน 27, 2559

   มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  8. ไม่ระบุชื่อกันยายน 29, 2559

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  9. ขอบคุณมากค่ะ

   ตอบลบ
  10. ขอบคุณมากนะคะ มีประโยชน์มากคะ

   ตอบลบ
  11. ขอบคุณมากนะคะ มีประโยชน์มากคะ

   ตอบลบ
  12. ขอบคุณมากๆครับ

   ตอบลบ
  13. ขอบคุณมากๆนะคะ มีประโยชน์มากมายคะ

   ตอบลบ
  14. มีประโยชน์มากเลยครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  15. ไม่ระบุชื่อมีนาคม 12, 2560

   ก็..อุดหนุนสินค้ากันมานาน ทั้งหนังสือ CD คืนความสุขให้กับลูกค้าถือว่าเป็นธรรมทาน..ครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ