ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดี, เมษายน 16

ข้อสอบมาตรฐานพร้อมเฉลย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากหนังสือบริษัท อักษรเจริญทัศน์

แบบทดสอบของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือเรียนของ อจท. เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดมาตรฐานด้านความรู้ความเข้าใจ (Content Standard) ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เพื่อให้ผลการทดสอบผู้เรียนมีค่าความเชื่อมั่นสูงและสามารถรายงานผลการเรียนรู้แก่ผู้ปกครองได้อย่างมั่นใจ ผู้สอนควรดำเนินการวางแผนและเตรียมการจัดการเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนต่อไปนี้

ที่มา บริษัทอักษรเจริญทัศน์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 9 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อสิงหาคม 29, 2559

   เยี่ยมมากค่ะ

   ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อกันยายน 14, 2559

   เยี่ยมยอดค่ะ

   ตอบลบ
  3. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  4. ดีมากค่าขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  5. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ

   ตอบลบ
  6. ไม่ระบุชื่อกันยายน 24, 2559

   มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ

   ตอบลบ
  7. ไม่ระบุชื่อกันยายน 27, 2559

   มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ
  8. ไม่ระบุชื่อกันยายน 29, 2559

   มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณค่ะ

   ตอบลบ