ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 19

พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21

พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21
 • สารบัญ
 • พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรณที่ 21
 • มรดกสำหรับศตวรรษที่ 21
 • สันติสุข หรือความทุกข์และปัญหา
 • โลกพัฒนาก้าวไกล ทำไมมนุษย์ไม่พบสันติสุข
 • เมื่อเป็นการพัฒนา บนฐานของปัญหา
 • ไม่ว่าจะเจริญเพียงใด ปัญหาก็ต้องเจริญตามไป
 • อารยธรรมไม่นำสู่ความเกษมศานติ์์
 • เพราะสร้างสรรค์มาบนรากฐานที่เป็นปัญหา
 • โลกเริ่มสำนึกรู้ตัว และจับจุดของปัญหาได้
 • แต่จะแก้ไขสำเร็จ ต้องมองสาเหตุให้ได้ครบทั่ว
 • ศาสนาจะล้าสมัย ถ้าช่วยคนให้เป็นสุขได้แค่ในหมู่พวก
 • แล้วกลายเป็นตัวสร้างปัญหาเมื่อคนออกมานอกกลุ่มของตัว
 • สิทธิมนุษยชนเป็นหลักประกันช่วยโลกไว้
 • ในยุคสมัยที่มนุษย์ยังมีรากฐานความคิดที่ผิดพลาด
 • หลักสิทธิมนุษยชน เป็นบัญญัติของคน
 • บนฐานแห่งจริยธรรมเชิงลบ
 • จริยธรรมเชิงบวกจะต้องขึ้นมานำ จึงจะทำให้โลกอยู่ดีได้
 • โดยมีความหลากหลายในความเป็นหนึ่งเดียว
 • จริยธรรมเชิงลบ ตั้งอยู่บนรากฐานของการป้องกันตัว
 • จริยธรรมเชิงบวก ตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการพัฒนาตัวของมนุษย์
 • จริยธรรมเชิงลบ จบลงด้วยการประนีประนอมข้างนอก
 • พร้อมกับความขุ่นหมองคับข้องจิตอยู่ข้างใน
 • จะก้าวจากจริยธรรมเชิงลบ สู่จริยธรรมเชิงบวกได้
 • ต้องเข้าใจความหมายของอิสรภาพให้ถูกต้อง
 • อิสรภาพในความหมายที่ถูกต้องครบสามขั้น
 • เป็นฐานของระบบความสัมพันธ์ที่ประสานกลมกลืน
 • ถ้าจะให้การพัฒนากพามวลมนุษย์สู่สันติสุข
 • ทุกระบบการของสัมคมต้องปรับรากฐานความคิดกันใหม่
 • ระบบประนีประนอมบนฐานความคิดที่ผิด
 • ควรต้องปิดฒากลงไปด้วยกันกับศตวรรษที่ 20
 • เริ่มยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
 • ด้วยแนวคิดใหม่เดิมแท้แห่งสัจธรรม
 • สร้งสรรค์อารยธรรมใหม่ ให้แก่ศตวรรษที่ 21
 • เพื่อสันติสุขที่แท้และยั่งยืน บนฐานความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์
 • A buddhist Solution for the Twenty-first Century

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 1 ความคิดเห็น: