ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 12

ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์


ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์

สารบัญ
อนุโมทนา

ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์ ๑


 • วาสนาสร้างเองได้ ๑
 • วันเกิดเป็นวันดีเพราะเราทำให้ดี ๑
 • ทำบุญวันเกิดให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี ๒
 • วันเกิด คือ วันที่เตือนใจให้เกิดกันให้ดีๆ ๒
 • เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา ๓
 • ถ้าคิดเป็น ก็พลิกวาสนาได้ ๕
 • มาสร้างวาสนาดีๆ ที่จะให้มีความสุข ๖
 • จิตใจที่ดีต้องเกิดห้าอย่างนี้เป็นประจำ๗
 • เกิด คือ เชื่อมต่อที่กำเนิด กับความงอกงามต่อไป ๘
 • เชื่อมเรา กับคุณพ่อ-คุณแม่ ๘
 • เชื่อมฐานวัฒนธรรมไทย กับความเจริญที่จะก้าวหน้าต่อไป ๙
 • นึกถึงวันเกิด ช่วยให้ไม่หลงเตลิดออกจากธรรมชาติ ๑๐
 • เชื่อมบุคคลในสังคม กับชีวิตในธรรมชาติ ๑๐
 • วันเกิด ทำให้ไม่ลืมที่จะหวนกลับมาพัฒนาชีวิต ที่เป็นตัวแท้ของเรา ๑๑
 • เกิดมาแล้ว ถ้าเลี้ยงไม่ดีจะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย-สุขได้ยาก ๑๓
 • ถ้าเกิดแล้วพัฒนา ยิ่งเกิดมานาน ยิ่งสุขทุกสถาน ๑๔


ชีวิตที่สมบูรณ์ ๑๖


 • นำเรื่อง ๑๖
 • ทำบุญเพื่ออะไร? ๑๖
 • อย่ามองข้ามความสำคัญของวัตถุ ๑๙
 • จุดเริ่มต้นคือ ประโยชน์สุขขั้นพื้นฐาน ๒๐
 • พื้นฐานจะมั่น ต้องลงรากให้ลึก ๒๓
 • ถ้าลงลึกได้จะถึงประโยชน์สุขที่แท้ ๒๕
 • ถึงจะเป็นประโยชน์แท้แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ๒๘
 • ถ้ากระแสยังเป็นสอง ก็ต้องมีการปะทะกระแทก ๓๐
 • พอประสานเป็นกระแสเดียวได้คนก็สบายงานก็สำเร็จ ๓๒
 • ปัญญามานำมองตามเหตุปัจจัย
 • ตัวเองก็สบาย แถมยังช่วยคนอื่นได้อีก ๓๕
 • ประโยชน์สุขที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จิตใจต้องมีอิสรภาพ ๓๗
 • อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง ๓๙
 • ถ้าโชคมา ฉันจะมอบมันให้เป็นของขวัญแก่มวลประชา ๔๐
 • ถ้าเคราะห์มา มันคือของขวัญที่ส่งมาช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนา ๔๓
 • ทำไม โลกยิ่งพัฒนา ชาวประชายิ่งเป็นคนที่สุขยาก ๔๖
 • ความสุขจะเพิ่มทวีถ้าพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ๔๙
 • ถ้าไม่มีความสุขแบบประสาน ก็ไม่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ๕๐
 • การพัฒนาแบบยั่งยืน มาด้วยกันกับความสุขแบบยั่งยืน ๕๒
 • ชีวิตสมบูรณ์ความสุขก็สมบูรณ์สังคมก็สุขสมบูรณ์
 • เพราะจิตเป็นอิสระด้วยปัญญา ที่ถึงการพัฒนาอย่างสมบูรณ์ ๕๖

 • เพิ่มพลังแห่งชีวิต ๑
 • เริ่มต้นดีด้วยสามัคคีในบุญกุศล ๕๙
 • ถ้ารู้เข้าใจ จะอยากให้อายุมาก ๖๐
 • หาคำตอบให้ได้ว่าพลังชีวิตอยู่ที่ไหน ๖๒
 • พอจับแกนอายุได้ก็พัฒนาต่อไปให้ครบชุด ๖๓
 • เมื่ออายุคืบหน้า เราก็เติมพลังอายุไปด้วย ๖๖
 • สร้างสรรค์ข้างใน ให้สอดคล้องกันกับสร้างสรรค์ข้างนอก ๖๘
 • เกิดกุศล เป็นมงคลมหาศาล ๗๑
 • ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด ๗๕

ภาค ๑ มองสังคมให้ถึงคน ๗๗


 • งานที่ต้องเพ่งและเร่ง คือฟื้นฟูชนบทที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย ๗๗
 • - ไม่ให้ความเสื่อมแบบเมืองไหลเข้าชนบท แต่ให้ชนบทเป็นสติแก่เมือง ๗๗
 • - ฟื้นฟูบทบาทที่แท้ของวัดขึ้นมา ให้ประสานบ้านกับโรงเรียน พาชุมชนก้าวไปด้วยกัน ๗๙
 • - สมัยก่อน เณรมาก หลวงตาไม่ค่อยมีสมัยนี้ เณรหมด มีแต่หลวงตา ๘๒
 • ถ้าบอกว่าไทยเป็นเมืองพุทธ ก็ต้องเลิกเป็นทาสของความไม่รู้ ๘๖
 • - หลักง่ายๆ ก็ไม่ประสีประสา พัฒนาคนให้มีตนที่พึ่งได้ไม่ใช่มัวรอผลดลบันดาล ๘๖
 • - อยู่ร่วมกันโดยมีเมตตา แต่ต้องแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญา ๘๗
 • งานพระพุทธศาสนาทั้งหมด เป็นองค์รวมเพื่อจุดหมายหนึ่งเดียว ๘๙
 • - จัดการปกครองขึ้นมา เพื่อให้การศึกษาได้ผล ๘๙
 • - ญาติโยมทำบุญ ต้องให้สมตามพุทธพจน์ว่า “ศึกษาบุญ” ๙๑
 • - หน้าที่ของผู้ทำงานทางสังคม ต้องนำคนเข้ามาหามรรค ๙๓


ภาค ๒ มองคนให้ถึงธรรม(ชาติ) ๙๕


 • มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการศึกษา ๙๕
 • ศักยภาพของมนุษย์คือจุดเริ่มของพระพุทธศาสนา ๙๗
 • ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ศึกษา
 • เมื่อพัฒนาคนด้วยไตรสิกขา ชีวิตก็ก้าวไปในอริยมรรคา ๙๙
 • ชีวิตมี๓ ด้าน การฝึกศึกษาก็ต้องประสานกัน ๓ ส่วน
 • พัฒนาคนแบบองค์รวม จึงเป็นเรื่องธรรมดาของการศึกษา ๑๐๑
 • ไตรสิกขา: ระบบการศึกษา ซึ่งพัฒนาชีวิตที่ดำเนินไปทั้งระบบ ๑๐๕
 • ระบบแห่งสิกขา เริ่มด้วยจัดปรับพื้นที่ให้พร้อมที่จะทำงานฝึกศึกษา ๑๐๗
 • ชีวิตทั้ง ๓ ด้าน การศึกษาทั้ง ๓ ขั้น ประสานพร้อมไปด้วยกัน ๑๑๑
 • การศึกษาจะดำเนินไป มีปัจจัยช่วยเกื้อหนุน ๑๑๖
 • การศึกษา[ที่สังคม]จัดตั้ง ต้องไม่บดบังการศึกษาที่แท้ของชีวิต ๑๒๒
 • ระบบไตรสิกขาเพื่อการพัฒนาอย่างองค์รวมในทุกกิจกรรม ๑๒๕
 • ระบบการฝึกของไตรสิกขา ออกผลมาคือวิถีชีวิตแห่งมรรค ๑๒๗
 • ปฏิบัติการฝึกศึกษาด้วยสิกขา แล้ววัดผลด้วยภาวนา ๑๓๐


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น