ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันศุกร์, พฤษภาคม 8

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
 • รักของพ่อแม่ เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน
 • ทุกคนต้องเป็นพรหม เพื่ออภิบาลสังคมให้ยั่งยืน
 • รัก ต้องมี รู้ มาเข้าคู่ให้สมดูล
 • เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตร์พระพรหม
 • สังคมทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว มักพัฒนาอย่างเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ
 • เลี้ยงลูกดี เที่ากับทำหน้าที่ต่อสังคมทั้งหมด
 • เจริญแต่วัตถุ ธรรรมเจริญไม่ทัน ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
 • มองให้ถูก พระไม่ดี หรือคนร้ายมาทำลายศาสนา
 • ดูใหด้ดี ปัญหาอยู่ที่คนร้าย หรืออยู่ที่ตัวเรา
 • ถ้าธรรมไพบูลย์นำหน้า อามิสไพบูลย์ก็พาสู่สันติสุข
 • ทดแทนไมสิ้น คือ พระคุณพ่อแม่ จะตอบแทนให้แน่ ต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่าน


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา  พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น