ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 21

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

โพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
เรื่องเกี่ยวกับกำลังใจที่ได้จากการฟังธรรม ทำให้ชนะโรคภัยไข้เจ็บได้  พุทธวิธีเสริมสุขภาพ กล่าวถึงเรื่องกายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เสร้าหมองกระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมือจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เร่ิมต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่อาศัยกัย...

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น