ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 24

มาฆบูชา วันนี้เป็นการกระทำเพื่อบูชาพระอรหันต์

มาฆบูชา วันนี้เป็นการกระทำเพื่อบูชาพระอรหันต์ [พุทธทาส]...วันนี้ทุกอย่างกระทำเพื่อเป็นการบูชา
คุณของพระอรหันต์ แม้แต่รับศีล สมาทาน
ศีล ก็เพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์ จะถวาย
ทานก็เพื่อบูชาคุณของพระอรหันต์ คือการ
เสียสละใดๆ ที่ได้กระทำไปแล้ว ด้วยความ
ยากลำบาก

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พุทธทาสภิกขุ
www.DHAMMA4U.COM


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น