ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, พฤษภาคม 25

รักษาใจยามป่วยไข้


รักษาใจยามป่วยไข้เราทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้น นับถือ
พระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัย
นั้น ก็คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ถ้า
ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลัก พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่
ได้ตรัสรู้ค้นพบพระธรรม เมื่อค้นพบแล้วรู้ความจริง
ก็นำเอาธรรมนั้นมาสั่งสอนแก่ผู้อื่น ผู้ที่ปฏิบัติตาม
รวมกันเข้าก็เรียกว่าเป็นสงฆ์Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น