ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 12

ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที

ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที
 • สารบัญ
 • ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที......... ๑
 • ทุกข์เราต้องมองเห็น แต่สุขเราต้องให้มีให้เป็น .......................... ๑
 • ถึงจะเรียนจบหลัก ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจ
 • ก็ปฏิบัติไม่ถูก บรรลุธรรมไม่ได้.........................................๗
 • อริยสัจ คือ ธรรมที่นำเสนอเป็นระบบปฏิบัติการ
 • ให้มนุษย์บริหารประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติ......๑๐
 • ความจริงมีอยู่ตามธรรมดา
 • พระพุทธเจ้ามีปัญญา ก็มาค้นพบและเปิดเผย ................ ๑๔
 • เมื่อไม่รู้ทันความจริงของธรรม
 • คนก็นำทุกข์ในธรรมชาติมาทำเป็นทุกข์ของตัว................ ๑๘
 • เมื่อเข้าถึงความจริง ก็เลิกพึ่งพิงตัณหา
 • หันมาอยู่เป็นอิสระด้วยปัญญา...................................... ๒๒
 • ธรรมชาติมนุษย์มีพิเศษแง่ดี
 • ที่ศึกษามีปัญญาเลิศได้................................................ ๒๔
 • บนฐานแห่งธรรมชาติมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ต้องศึกษา
 • พระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมา .................... ๒๘
 • รู้ทันธรรมดา แล้ววางท่าทีให้ถูก ........................................ ๓๒
 • ถ้าคนไทยตั้งหลักสี่มั่นไว้ จะไม่ไถลตกในหลุมวิกฤติถึงแม้ถลำพลาด ก็จะถอนตัวขึ้นสู่วิวัฒน์ได้ฉับพลัน......... ๓๔


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น