ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, พฤษภาคม 30

เล่าเรียน-ทำงานกันไป

เล่าเรียน-ทำงานกันไป

 • สารบัญ
 • ปรารภ ก
 • เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร ๑
 • มนุษย์ คือสัตว์ผู้ต้องศึกษา ชีวิตที่ดี คือชีวิตแห่งการศึกษา ๑
 • ทำงานเพื่ออะไร? ๗
 • ควรทำงานกันอย่างไร? ๑๐
 • จุดมุ่งหมายของคน หรือจุดมุ่งหมายของงาน? ๑๔
 • ทำงานอย่างไร จึงจะได้ความสุข? ๒๑
 • ชีวิต งาน และธรรม: ความประสานสู่เอกภาพ ๒๘
 • ชีวิต งาน และธรรม: อิสรภาพภายในเอกภาพ ๓๑


การที่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ดีงาม เราจะต้องศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัว
เองให้ดีขึ้นไป ในระบบการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม
จิตใจ และปัญญา เมื่อเราฝึกฝนพัฒนา มีการศึกษา ก็ทำให้การดำเนินชีวิต
ของเราดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ ไม่ฝึก เราจะดำเนินชีวิตให้ดีไม่ได้เลย ทั้งนี้
เพราะมนุษย์อยู่ด้วยสัญชาตญาณอย่างเดียวไม่พอDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์
(ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น