ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, พฤษภาคม 6

คำสอน คนไทย สู่ยุคไอที

คนไทย สู่ยุคไอที
 • สัญญานเตือนภัยจากเทคโนโลยี่
 • เทคโนโลยี่ ผู้นำความหวังอันอัศจรรย์
 • ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของวิทยาศาสตร์
 • เทคโนโลยี่กลายเป็นภัย เมื่อคนไม่มีคุณภาพ
 • เทคโนโลยีรุดไกล การพัฒนาคนจะทันหรือไม่
 • เทคโนโลยี จะเอามาสร้างความก้าวหน้าหรือเอามาซ้ำเติมความด้อยพัฒนา
 • เทคโนโลยี่ เพื่อวัฒนาหรือเพื่อหายนะ
 • เทคโนโลยี เครื่องมือพิชิตธรรมชาติ
 • จะอยู่กับใคร กับคนและธรรมชาติ หรือกับเทคโนโลยี
 • พิฃิตธรรมชาติ หรือผิดธรรมชาติ
 • การพัฒนาคน เพื่อให้เทคโนโลยีเป็นคุณ
 • มองเทคโนโลยีให้พอดีกับความเป็นจริง
 • จุดบรรจบของพุทธธรรมกับวิทยาการและเทคโนโลยี
 • ไอที ภายใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา
 • สภาพโลกาภิวัตน์
 • บทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีสู่สภาพโลกาภิวัตน์
 • วิทยาศาสตร์กับเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี
 • เทคโนโลยีเจริญอาจเพิ่มภยันตราย
 • สังคมไทยกับเทคโนโลยี
 • เรามีฐานแห่งความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่
 • รู้จักไทย เข้าใจฝรั่ง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยี
 • ถ้าไม่ระวัง จะไม่ได้ทั้งบทเรียนและแบบอย่าง
 • สภาพของมนุษย์ที่เป็นนักเสพเทคโนโลยี
 • พัฒนาคนบนฐานของวัฒนธรรมแห่งปัญญาและการเพียรทำ
 • เมื่อพัฬนาคนถูกต้อง ชีวิตก็เป็นอิสระ และยิ่งมีความสุข
 • เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจกลายเป็นโทษ
 • พัฒนาคน หมายความว่า ไอที ต้องอยู่ใต้วัฒนธรรมแห่งปัญญา
 • คนไทยกับเทคโนโลยี
 • ไทยยังไม่เป็นสังคมผุ้ผลิต แต่เป็นสังคมผู้บริโภคแทคโนโลยี
 • ไทยมีจุดเริ่มที่ผิด ในการสัมพันธ์กับเทคโนโลยี
 • คนไทยยังมองไม่ถึงความหมายของเทคโนโลยี
 • คนไทยยังศึกษาไม่ถึงสาระของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คนไทยยังใช้เทคโนโลยีแทบไม่ได้คุณค่าในการพัฒนา
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 1 ความคิดเห็น:

  1. มีประโยชน์มากๆครับ ขอให้บุญกุศลแห่งการมอบปัญญานี้จงสำเร็จแก่ท่านทุกประการ

   ตอบลบ