ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, พฤษภาคม 10

เจาะหาความจริง


เจาะหาความจริง

เรื่อง ศาสนาประจำชาติ


 • สารบัญ
 • คำปรารภ ...............................................................................................ก
 • เจาะหาความจริง เรื่องศาสนาประจำชาติ.................๑
 • คิดให้ชัด ถ้าจะบัญญัติ
 • ให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ.......................................... ๒
 • สังคมไทย ไฉนตกต่ำถึงเพียงนี้.............................................................. ๗
 • จะเอาวิธีของฝรั่งมาใช้
 • ก็เจาะจับเอาของจริงมาไม่ได้...........................................................๑๒
 • ดูของเขาก็ไม่เอาให้ชัด
 • ด้านของเราก็ห่างเมินจนพร่ามัว....................................................... ๑๙
 • พูดเรื่องเดียวกัน แต่เถียงกันคนละเรื่อง................................................๒๔
 • “รู้เขา” แค่เห็นเงามัวๆ, “รู้เรา” ก็ไม่เห็นเนื้อตัว
 • ผีฝรั่งจึงมาหลอกคนไทย ได้อย่างน่ากลัว ........................................ ๓๐
 • รู้ความจริงไว้เพื่อแก้ปัญหา มิใช่เพื่อมาเคืองแค้นกัน
 • ศาสนาประจำชาติแบบฝรั่ง-ไทย มีความหมายตรงข้ามกัน................๓๘
 • เจอความจริงแม้ขื่นใจ ยังรักได้นั่นคือใจเมตตาแท้
 • รู้ให้จริงแท้จึงแก้ปัญหา คือเมตตาคู่ปัญญาที่ต้องการ .......................๔๘
 • พุทธศาสนาประจำชาติจะเอาไม่เอา อย่าเถียงแบบนักเดา
 • ดูความหมายให้ชัดแล้วจึงตัดสินใจ ให้สมเป็นคนที่พัฒนา................ ๕๔
 • หาความรู้กันก่อนให้ชัดเจน
 • อย่าเพิ่งใส่ความคิดเห็นเข้าไป..........................................................๕๘
 • มองแคบ คิดใกล้ใฝ่ต่ำ
 • เพราะคิดแต่จะตามเขา จิตของเราจึงตกต่ำลงไป ...............................๖๖
 • “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง” มีเมื่อไร
 • คนไทยจะเป็นชาวพุทธได้อย่างดี.....................................................๗๑
 • เลิกเสียทีความสับสนพร่ามัว และความขลาดกลัวที่เหลวไหล
 • แน่วแน่ชัดเจน มั่นใจ คือทางออกอันเดียวของสังคมไทย................๗๕
 • สังคมไทย เลื่อนลอยกันต่อไป
 • หรือเด็ดเดี่ยวด้วยจิตสำนึกที่จะแก้ไข ..............................................๘๑
 • บทแถมท้ายไว้ทบทวน......................................................................๘๙
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต) • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น