ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 12

พระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง

ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง
 • สารบัญ
 • คำ ปรารภ...............................................................................................(๑)
 • ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง ......๑
 • พระคุณแม่ที่ตามไปคุ้มครองลูกหายไปสังคมไทยจึงตกอยู่ในอันตรายที่รุนแรง๑
 • ถ้าจะกู้สังคมไทยต้องฟื้นพระคุณแม่ขึ้นมาให้ได้.. ๓
 • เมื่อสังคมมีปัจจัยล่อเร้ามากในด้านร้ายต้องให้ครูที่บ้านนำ ลูกไปในการศึกษาที่ดี.๔
 • ถ้าจะกู้สังคมขึ้นมาต้องให้ครูมีสถานะที่ถูกต้อง ๖
 • ถ้าสังคมจะไปไม่ไหวและแย่แล้วแน่คุณแม่จะต้องช่วยเริ่มต้นใหม่ให้ได้๘
 • คุณแม่ยิ่งทำ หน้าที่ได้ผลมากหากมีกำ ลังหนุนทั้งที่บ้านและสถานที่เล่าเรียน.๙
 • มองดูให้ทั่วถึงทั้งหมด ทั้งเลี้ยงคน ทั้งรักษาธรรมแล้วลูกจะนำ ชีวิตของเขาไปได้อย่างดี๑๐
 • เมื่อพระคุณแม่สมบูรณ์ ลูกก็เติบโตเป็นคนที่สมบูรณ์นำ โลกขึ้นสู่วิถีแห่งความดีงามที่สมบูรณ์๑๒
 • คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล .......................... ๑๕
 • คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล............................................๑๗
 • รักของพ่อแม่ เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน..........................................................๒๓
 • ทุกคนต้องเป็นพรหม เพื่ออภิบาลสังคมให้ยั่งยืน ................................๒๙
 • “รัก” ต้องมี “รู้” มาเข้าคู่ให้สมดุล......................................................๓๕
 • เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มาพออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตร์พระพรหม๔๑
 • สังคมทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัวมักพัฒนาอย่างเสียดุล เพราะขาดบูรณาการ ๔๕
 • เลี้ยงลูกดี เท่ากับทำ หน้าที่ต่อสังคมทั้งหมด........................................ ๔๘
 • เจริญแต่วัตถุ ธรรมเจริญไม่ทัน ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน..........๕๒
 • มองให้ถูก พระไม่ดี หรือคนร้ายมาทำ ลายศาสนา .............................. ๕๔
 • ดูให้ดี ปัญหาอยู่ที่คนร้าย หรืออยู่ที่ตัวเรา .......................................... ๕๖
 • ถ้าธรรมไพบูลย์นำ หน้า อามิสไพบูลย์ก็พาสู่สันติสุข ........................... ๕๙
 • ทดแทนไม่สิ้น คือพระคุณพ่อแม่
 • จะตอบแทนให้แน่ ต้องเลี้ยงทั้งกายและใจของท่าน.......................๖๒
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น