ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, พฤษภาคม 6

วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง

21 วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและทำงานให้ได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง • 1.จัดโต๊ะ
 • 2.วางแผนแต่ละวันเอาไว้ล่วงหน้า
 • 3.ใช้กฏ 80/20 กับทุกเรื่อง
 • 4.คำนึงถึงผลลัพธุ์ที่ตามมา
 • 5.ฝึกผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสรรค์
 • 6.ฝึกผัดวันประกันพรุ่งอย่างสร้างสรรค์
 • 7.ให้ความสำคัญกับหน้าที่หลัก
 • 8.ประยุกต์ใช้กฏทองสามประการ
 • 9.เตรียมการอย่างรอบคอบก่อนเริ่มงาน
 • 10.จับตามมองถังน้ำมันทีละถัง
 • 11.พัฬนาทักษะสำคัญๆของคุณให้ดีขึ้น
 • 12.นำความสามารถพิเศษของคุณมาใช้ให้เกิดผล
 • 13.มองหาข้อจำกัของคุณ
 • 14.สร้างแรงกดดันให้ตัวเอง
 • 15.เพิ่มพลังของคุณไปสู่จุดสูงสุด
 • 16.กระตุ้นตัวเองให้ลงมือทำ
 • 17.สลัดตัวเองให้พ้นจากกับดักเทคโนโลยี
 • 18.หั่นงานเป็นชิ้นๆ
 • 19.สร้างช่วงเวลาขนาดใหญ่
 • 20.สร้างสำนึกแห่งความเร่งด่วน
 • 21.แน่วแน่กับงานทุกอย่างที่ทำ
 • 22.รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
 • 23.ประวัติผู้เขียน
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา Brian Tracy ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์
Website : www.welearnbook.com, www.facebook.com/welearnbook • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 2 ความคิดเห็น: