ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, พฤษภาคม 26

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ vs รัฐศาสตร์เพื่อโลก
 • อนุโมทนา
 • รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก
 • ภาค 1 วิสาขทัศน์ เพื่อวัดและพุทธบริษัท
 • ชาวพุทธที่ดีแท้ ไม่คิดดีอยู่แค่ตัว แต่ต้องเดินหน้าสามัคคี หนุนการทำดีไปด้วยกัน
 • วัดที่ดี ทั้งเป็นทัศนีย์ และรื่นร่มรมณีย์
 • พระสงฆ์ที่ดี เป็นมโนภาวนีย์ หรือย่างน้อย ต้องเป็นปสาทนีย์
 • ลำดับขั้นความสำคัญ ของวันสำคัญ
 • วันวิสาขบูชาสำคัญ ที่เป็นวันเกิด 3 อย่าง
 • โพธิญาณที่เป็นแกนของวิสาขบูชา สอนใจมิให้ระย่อต่อความยากแห่งการลุถึงความสำเร็จ
 • ภาค 2 วสาขทัศน์ เพื่อรัฐและเพื่อโลก
 • ความสำเร็จทั้งหลาย จะได้มาโดยง่ายก็หาไม่
 • ความสำเร็จของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือพาคนชนะความยากไปถึงความสำเร็จที่สร้างสรรค์
 • รัฐศาสตร์บอกชื่อตัว ว่าติดกรอบรัฐ ขึ้นไปยันเพดานชาติ วิ่งตามลัทธิศาสน์อุดมการณ์
 • แนวคิดทางรัฐศาสตร์ทั่ว ยากจะพ้นการให้ตนยิ่งใหญ่บนความย่อยยับของคนอื่น
 • จากรัฐศาสตร์เพื่อชาติ ก้าวใหม่ขึ้นไปสู่รัฐศาสตร์เพื่อโลก
 • ถ้าจำนำโลกขึ้นไปสู่ความพ้นปัญหา ต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญาเหนือกว่าผู้ที่ชนะการแข่งขัน
 • พระสงฆ์ต้องเป็นกัลบยาณมิตรหลักของชาวบ้าน ต้องฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาให้ได้
 • เสรีภาพที่เลื่อนลอยไม่รู้จุดหมาย ทำลายประชาธิปไตยของคนที่ไร้การศึกษา
 • ประชาธิปไตยไม่สำเร็จแค่เสียงข้างมากเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์เมือการศึกษาได้พัฒนาคนส่วนใหญ่
 • ถ้าคนไทยมีจิตใจใหญ่กว้างเป็นชาวพุทธถึงขั้นก็จะไปถึงจุดหมายใหญ่แห่งการสร้างสรรค์โลกที่สันติสุข

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น