ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, มิถุนายน 1

วิถีสู่สันติภาพ

วิถีสู่สันติภาพ
 • วิถีสู่สันติภาพ............................................................ ๑
 • การเฉลิมฉลองที่สมควร และมีคุณค่า...............................................................๒
 • อย่าได้แค่วิจารณ์เขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
 • แต่ต้องคิดให้ดีด้วยว่าเราจะทำอย่างไร ......................................................๓
 • สันติภาพไม่ใช่แค่ท่องว่า เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร
 • แต่ต้องไปให้ถึงขั้นว่า ทำอย่างไรจะไม่ต้องจองเวร ..............................๗
 • ถึงจะยากก็ต้องทำ
 • คือต้องแก้ไขความอยากได้-อยากใหญ่-ใจแคบ ...................................๑๒
 • ปมปัญหายิ่งซับซ้อนใหญ่โตยากนักหนา เมื่อตัณหา-มานะ-ทิฏฐิ
 • ซ่อนแฝงไว้ซึ่งความกลัว-หวาดระแวง-ไม่ไว้ใจ .....................................๑๕
 • แค่ทิฏฐิในเรื่องชาติพันธุ์ที่มีมานานนักหนา
 • มนุษย์ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลย ......................................................................๑๙
 • แค่ “รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย” สร้างสันติภาพโลกไม่ได้
 • แต่ต้องรวมกันเป็นหมู่ สู่ความประสานเป็นสากล ..............................๒๓
 • แค่ “สากล” สามประการ ที่เป็นเรื่องพื้นฐานธรรมดา
 • ทำไมการศึกษาจึงยังพัฒนาคนไปไม่ถึง .................................................๒๗
 • โลกจะไร้พรมแดนได้จริง ใจต้องไร้พรมแดน
 • ใจจะไร้พรมแดนได้ ต้องให้มีการศึกษาที่ถูกต้อง ................................ ๓๑


การมีน้ำใจรักและปรารถนาดีที่แสดงออก อันเรียกว่า เมตตา
ธรรม นี่แหละเป็นการฉลองในตัวอยู่แล้ว จากเมตตาที่มีอยู่ในใจ
เรียกว่า เมตตามโนกรรม ก็แสดงออกมาทางวาจา เป็นการพูด
เรียกว่า เมตตาวจีกรรม แล้วก็แสดงออกในการกระทำกิจกรรมทั่วไป
ทางกาย เรียกว่า เมตตากายกรรม พอครบทั้ง ๓ นี้ก็บริบูรณ์
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น