ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, มิถุนายน 16

สร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ

สร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ
 • สารบัญ
 • คำปรารภ............................................................................................. (๑)
 • วาสนาสร้างเองได้......................................................๑
 • วันเกิดเป็นวันดีเพราะเราทำให้ดี......................................................๒
 • ทำบุญวันเกิดให้เป็นการเริ่มต้นที่ดี....................................................๒
 • วันเกิด คือ วันที่เตือนใจให้เกิดกันให้ดีๆ.............................................๓
 • เราสร้างวาสนา แล้ววาสนาก็สร้างเรา...............................................๕
 • ถ้าคิดเป็น ก็พลิกวาสนาได้...............................................................๘
 • มาสร้างวาสนาดีๆ ที่จะให้มีความสุข ..............................................๑๐
 • จิตใจที่ดีต้องเกิดห้าอย่างนี้เป็นประจำ...........................................๑๒
 • เกิด คือ เชื่อมต่อที่กำเนิด กับความงอกงามต่อไป............................๑๓
 • เชื่อมเรา กับคุณพ่อ-คุณแม่......................................๑๔
 • เชื่อมฐานวัฒนธรรมไทย กับความเจริญที่จะก้าวหน้าต่อไป.........๑๕
 • นึกถึงวันเกิด ช่วยให้ไม่หลงเตลิดออกจากธรรมชาติ........................๑๖
 • เชื่อมบุคคลในสังคม กับชีวิตในธรรมชาติ.........................๑๖
 • วันเกิด ทำให้ไม่ลืมที่จะหวนกลับมาพัฒนาชีวิต
 • ที่เป็นตัวแท้ของเรา....................................................................๑๙
 • เกิดมาแล้ว ถ้าเลี้ยงไม่ดีจะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย-สุขได้ยาก................. ๒๒
 • ถ้าเกิดแล้วพัฒนา ยิ่งเกิดมานาน ยิ่งสุขทุกสถาน............................ ๒๔
 • อายุยืนอย่างมีคุณค่า......................................................๒๗
 • ๑. อายุ: พลังขับเคลื่อนชีวิต ความมีชีวิตยืนยาว............................. ๒๙
 • ๒. ข้อปฏิบัติเพื่อให้มีอายุยืน ..........................................................๓๑
 • ๓. ธรรมที่ช่วยให้อายุยืน................................................................ ๓๕
 • ๔. ความมีอายุยืน มิได้เป็นตัวตัดสินคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต...........๔๐
 • ๕. อัปปมาทธรรม: ตัวเร่งเร้ากุศลธรรมข้ออื่นๆ ในการมีอายุยืน ...... ๔๓
 • ๖. ชีวิตย่อมต้องอาศัยการสืบเนื่องและการสั่งสมประสบการณ์...... ๕๓
 • ๗. วัฒนธรรม คือ ความทรงจำของสังคม ...................................... ๕๕
 • พุทธภาษิตเกี่ยวกับชีวิตและอายุขัย........................................................๕๗Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา พระพรหมคุณาภรณ์(ป. อ. ปยุตะโต)


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น