ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันพุธ, กรกฎาคม 1

แผนชีวิตชุมชน

แผนชีวิตชุมชน

แผนเพื่อการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนเครือข่ายแผนแม่บนชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ขบวนองค์กรชุมชนในประเทศไทย มีพัฒนาการมาไม่น้อยกว่าสามทศวรรษทั้งงานพัฒนาทั่วไปอย่างเรื่องออมทรัพย์ อาชีพ เกษตร ธุรกิจชุมชน ฯลฯ และ งานประเภท "ร้อน" ทั้งหลาย โดยเฉพาะงานรณรงค์คัดค้านโครงการต่างๆของรัฐที่มีผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและในช่วงทศวรรษต่อไป ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศมีพัฒนาการและการปรับเปลี่ยนในเชิงคุณภาพที่น่าสนใจ...

Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องก์การมหาชน)


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น