ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 26

การประกอบสูตรอาหารและการผสมอาหารสัตว์

การประกอบสูตรอาหารและการผสมอาหารสัตว์การเลื้ยงสัตว์ในปัจจุบัน ปัญหาราคาอาหารเลี้ยงสัตว์ หรือวัตถุดิบอาหารเลี้ยงสัว์มีราคาสูงขึ้น ในคณะเดียวกันผลผลติที่ได้จาการเลี้ยงสัตว์กลับมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น
Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
กรมการเกตร ลูกเดือย

  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 1 ความคิดเห็น: