ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันจันทร์, กรกฎาคม 27

การสั่นสะเทือนของระบบรับน้ำหนัก


การสั่นสะเทือนของระบบรับน้ำหนัก


Vibration Suppression


  • 7.1 ระดับการยอมรับได้ของการสั่นสะเทือน (Acceptable levels of vibration)
  • 7.2 การสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่อคน
  • 7.3 การออกแบบฉนวนการสั่น(Isolator design)
  • 7.4 การออกแบบตัวดูดซับการสั่น( Vibration absorber design)การหาสมการการเคลื่อนที่ การหาผลเฉลยของสมการการเคลื่อนที่ ระบบที่มีลาดับขั้นความอิสระตั้งแต่หนึ่งจนถึงระบบต่อเนื่อง ระบบไม่มีความหน่วง ระบบความหน่วง การวิเคราะห์การตอบสนองการสั่นในรูปแบบต่างๆ ลาดับถัดไปที่เราจะนาเสนอเป็นการควบคุมและ ลดการสั่นทางกลท่เี กิดขึ้น การสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์สามารถแสดงอยู่ในรูปการกระจัด ความเร็ว ความเร่ง และ แรงส่งผ่าน วิธีที่จะกาจัดหรือลดการสั่น:Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
เอกสารประกอบการเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น