ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 5

ธรรมชาติกับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา


ธรรมชาติกับมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพา


ทิศทางใหม่ขบวนองค์กรชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรมยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นฐานทุนที่สำคัญในกาดำเนินชีวิต แต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมาขาดความระมัดระวัง จึงทำให้ทรัพยากรถูกทำลายจากหลายสาเหตุ ขาดการดูแลรักษา และในที่สุดได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระทบคุณภาพชีวิตของมนุษย์เอง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมานอกจากจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งขึ้นโดยมีกฎหมายรองรับ มาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแล้ว ยังมีองค์กรภาคประชาชน ประชาสังคม และภาคธุรกิจเข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเช่นกัน โดยเฉพาะในส่วนขององค์กรภาคประชาชน ได้ปรกกฎว่ามีชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งสร้างรูปธรรมความสำเร็จของการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้อย่างน่าสนใจ


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
เอกสารประกอบงาน มหกรรมวิถีพลังไท 2
วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2550 ณ สวนอัมพร
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น