ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอังคาร, กรกฎาคม 7

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปัจจุบันการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่ได้รับความสนใจและสนับสนุนในการให้วัคซีนมากขึ้นในหลายประเทศแต่ก็ยังพบว่าอัตราการให้วัคซีนเพื่อป้องกัน โรคในผู้ใหญ่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำ ซึ่งอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น แพทย์เข้าใจผิดคิดว่าผู้ป่วยเคยรับ วัคซีนมาแล้วตั้งแต่ในวัยเด็กทั้งที่แท้จริงยังไม่เคยได้รับ วัคซีนมาก่อนแพทย์จึงไม่ได้ให้วัคซีน แพทย์เข้าใจผิดคิด ว่าโรคติดเชื้อนั้นไม่พบในผู้ใหญ่ แพทย์ไม่เข้าใจถึงความ สำคัญของการป้องกันโรคที่มีความรุนแรงที่สามารถป้องกัน ได้ในผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงต่อโรค หลายประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการระบุข้อ บ่งชี้ของการให้วัคซีนแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และยังมีการสนับสนุนการให้วัคซีนเช่น มีการกำหนดและ เผยแพร่แนวทางการให้วัคซีนในผู้สูงอายุ การให้วัคซีนใน ผู้ที่มีโรคเรื้อรังเช่น เบาหวาน โรคหัวใจ การให้วัคซีนใน ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง การให้วัคซีนในบุคลากรทางการ แพทย์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ในข้อบ่งชี้ของการให้วัคซีนดังรูป 1 และ 2 การสนับสนุน ให้วัคซีนแก่ผู้สูงอายุในคลินิก สนับสนุนการให้วัคซีนบาง ชนิดแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แนวทาง การให้วัคซีนในผู้ใหญ่สำหรับคนไทยควรมุ่งหวังเพื่อให้ ได้ประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มทุน วัคซีนที่แพทย์ควร พิจารณาสำหรับผู้ใหญ่ มีดัง


 • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก (Tetanus vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (Diphtheria vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคไอกรน (Acellular pertussisvaccine) สำหรับผู้ใหญ่
 • วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ Streptococcuspneumoniae (23-valent polysaccharidepneumococcal vaccine; PS-23)
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบให้ก่อนสัมผัสโรค (Rabies vaccination for pre-exposureprophylaxis)
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน(Measles-mumps-rubella vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Varicella and zoster vaccine)
 • วัคซีนป้องกันเอชพีวี(Human papillomavirus vaccine)


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา วัคซีน ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • ไม่มีความคิดเห็น:

  แสดงความคิดเห็น