ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, สิงหาคม 30

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์


ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ

  • 1. ส่วนประกอบตอนต้น(Preliminary Section)
  • 2. ส่วนเนื้อความ ( Text Section or Body of Text)
  • 3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย(References Section or Back Matter)Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2548
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 1 ความคิดเห็น: