ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันอาทิตย์, กันยายน 20

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522


คำจำกัดความ
การจราจร หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือ ไล่ต้อนสัตว์
ทาง หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจร หรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟDownload เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
กรมขนส่งทางบก


  • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
  • 1 ความคิดเห็น:

    1. ไม่ระบุชื่อธันวาคม 15, 2559

      ขอบคุณมากๆครับ มีประโยชน์จริงๆ

      ตอบลบ