ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 12

หนังสือ ชาดก 500 ชาติ

การรวมรวมองค์ความรู้

หนังสือ ชาดก 500 ชาติ


ได้รวบรวมมาจากเรื่องเล่าพุทธประวัติในแต่ละชาติขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้
ในเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 1 รวบรวมมาได้ 13 ชาดก

 • มุณิกชาดก หน้า 3
 • นิโครธมิคชาดก หน้า 7
 • ขทิรังคารชาดก... หน้า 13
 • มาลุตชาดก... หน้า 18
 • กุรุงคมิคชาดก หน้า 23
 • คิชฌชาดก หน้า 27
 • วัณณุปถชาดก หน้า 30
 • ขัลลฏิยชาดก หน้า 35
 • วัฏฏกาชาดก หน้า 45
 • ติตติรชาดก หน้า 47
 • มัจฉชาดก หน้า 50
 • กันทคลกชาดก หน้า 53
 • ตินทุกชาดก หน้า 56


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ที่มา
คีตะธารา • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 4 ความคิดเห็น:

  1. นิทานชาดก 550 ชาติ เรื่องแรกจริงๆ เรื่องอะไร

   ตอบลบ
   คำตอบ
   1. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 05, 2565

    เคยฟังมาว่าเป็นเรื่อง พ่อค้าเกวียนสองคน เดินทางไปค้าขาย ดินแดนห่างไกล และต้องผ่านที่กัลดาร คนหนึ่งขอไปก่อนและตอนที่ผ่านดินแดนกัลดารโดนกลุ่นจำพวกหนึ่ง ให้เทน้ำทิ้ง สุดท้าย ก็ตายลงเพราะขาดน้ำ พ่อค้าคนนี้ไปก่อน เป็นพระเทวทัตในชาตินั้น ส่วนคนที่ไปที่หลัง ไม่ยอมเชื่อคนที่มาหลอกให้เทน้ำทิ้ง จึงรอด พ่อค้าคนนี้เป็นพระพุทธเจ้าในชาตินั้น นี่แหล่ะคือเรื่อง แรก ของชาดก ถ้าฟังไม่ผิด เป็นท่าน ประยุทธ์ ปยุตฺโต(สมเด็จ ฯ) บอกกล่าวไว้ แต่จำไม่ได้ว่าชื่อว่า เรื่องอะไร ครับ

    ลบ
  2. เรื่อง การบำเพ็ญเพียรภาวนา ในเรื่อง การบำเพ็ญเนกขัมมาบารมี อันเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ ของ การเจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน อันก่อให้เกิดผลดีในทางพระพุทธศาสนา ด้วย การบำเพ๊ญเพียรภาวนา ทำให้ พระอริยสงฆ์ และ สาธุชน พระพุทธศานิกชน มีความศรัทธา ในเรื่อง การสื่อสาร เพื่อให้เกิด การสร้างทานบารมี หรือ เรียก ว่า การเจริญสติ วิปัสสนากรรมฐาน
   JIMMY

   ตอบลบ