ค้นหารายการหนังสือบล็อกนี้

วันเสาร์, กันยายน 12

โฉมหน้าศักดินาไทย

โฉมหน้าศักดินาไทย

บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าทายยุคสมัยก่อนกลายเป็น “หนังสือต้องห้าม” • สารบัญ
 • กล่าวนำา...2
 • ลักษณะของระบบผลิตศักดินาโดยทั่วไป..............................6
 • ก. ความหมายของคำาว่าศักดินา.....................6
 • ข. ลักษณะทางเศรษฐกิจของระบบศักดินา...........7
 • ค. ลักษณะทางการเมืองของระบบศักดินา..........12
 • ง. ลักษณะทางวัฒนธรรมของระบบศักดินา.......18
 • กำาเนิดของระบบศักดินาโดยทั่วไป........25
 • กำาเนิดของระบบศักดินาในประเทศไทย......35
 • จากระบบชุมชนไทยบุพกาลมาสู่ระบบทาส.....41
 • ไทยจากระบบทาสมาสู่ระบบศักดินา......47
 • ระบบศักดินาในประเทศไทย.....57
 • ๑. การถือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยแห่งการผลิต57
 • ๒. การขูดรีดของชนชั้นศักดินา หรือการแสวงหาผลประโยชน์จากปัจจัยแห่งการผลิต80


Download เอกสาร เพื่อศึกษาหาความรู้ คลิก!!!

ผลงานของ จิตร ภูมิศักดิ์
ภายใต้นามปากกา “สมสมัย ศรีสูทรพรรณ”


 • ***ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ รบกวน คอมเม้น ให้หน่อยนะครับ***
 • 6 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อพฤศจิกายน 01, 2559

   สังคมไทย สังคมอับจนปัญญา

   ตอบลบ
  2. เป็หนัวสือที่ดีมากครับ

   ตอบลบ
  3. ไม่ระบุชื่อพฤษภาคม 06, 2564

   เป็นหนังสือที่มีคุณค่า เปิดหูเปิดตา นำพาเราออกจากคติที่เขาครอบงำเราไว้ด้วยความซื่อตามธรรมชาติของผู้เกิดใหม่ และด้วยความโหดร้ายจากสันดานดิบที่ชั่วร้ายของผู้เห็นแก่ได้ ในคราบของผู้หลักผู้ใหญ่

   ตอบลบ